Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen

9. maj 2019

Prioriter en EU-strategi der har fuld fokus på bæredygtig udvikling og en kommissær der ønsker at arbejde for det.

Kære Lars Løkke Rasmussen,

Vi skriver til dig på vegne af organisationerne Nyt Europa og Globalt Fokus. 2019 repræsenterer et år med
en unik mulighed for at vælge en bæredygtig fremtid for Europa. I slutningen af året vil et nyt hold af
kommissærer være udpeget og de 27 medlemsstater og den næste kommission skal beslutte sig for EU’s
strategiske prioriteringer.

Hver dag kæmper mennesker i Europa med stigende fattigdom og ulighed. Presserende udfordringer bliver
ikke løst – klimakrisen, tab af biodiversitet, flygtninge og migrationsudfordringen, skattely,
menneskerettigheder er under pres og stigende ulighed, bare for at nævne et par.

Der er brug for fundamentale forandringer for at komme udfordringerne i møde. Europakommissionen har
de seneste år afholdt møder og fremlagt papirer om fremtidens Europa. Vi i civilsamfundet ønsker, at EU’s
politiker beskytter trivsel og sundhed, sikre frihed og sikkerhed for mennesker og beskytter klimaet og
miljøet. Europa skal lede og støtte en retfærdig omstilling til en bæredygtig økonomi og et samfund for alle
mennesker.

Tidligere i år fremlagde Europakommissionen et refleksionspapir der beskrev hvordan vi kan opnå et
bæredygtigt Europa i 2030, der samtidig bidrager til implementeringen af verdensmålene for bæredygtig
udvikling. Det er en start for at imødekommende vores fælles udfordringer. Reaktioner og handlen fra
medlemsstater er afgørende vigtigt for at sætte et højt ambitionsniveau for en ny Europa kommission.

Ved det kommende højniveaumøde om fremtidens Europa i Sibiu, håber Nyt Europa og Globalt Fokus, at du vil
byde kommissionens refleksionspapir velkommen, der afslutter de flere års diskussioner om fremtidens
Europa. Vi håber, at bæredygtig udvikling bliver første prioritet for den næste kommission, og
medlemsstaterne skal gøre det klart i jeres prioriteringer for den strategiske dagsorden 2019-2024.

For at skabe en fair og bæredygtig omstilling, både i EU og globalt, har vi brug for en klar forpligtelse på
højeste niveau i kommissionen. Den næste kommissionsformand skal have ansvaret for bæredygtig
udvikling og inkludere interne og eksterne dimensioner af bæredygtig udvikling i al dens arbejde.

Den person du vælger til kommissær i den næste Europa kommission vil også have en afgørende rolle i at få
denne vision i EU til at blive en realitet. Derfor anbefaler vi dig at vælge en kandidat der positivt kan indfri
ambitionerne om bæredygtig udvikling reflekteret i refleksionspapirer og scenarie 1.
Vi håber at vi sammen kan arbejde for en bæredygtig fremtid i EU.

Med venlig hilsen
Rasmus Stuhr Jakobsen & Steen Gade
Formand for Globalt Fokus & Formand for Nyt Europa