Peder Kyst

18. august 2016

Peder Kyst, 72, cand.jur. KU, fhv. direktør i Europa-Parlamentet ( leder af fællessekretariatet for Præsidium og Formandskonference) , medlem af juridisk tjeneste og personalechef. Siden min studietid i Danmark, England og Belgien interesseret i europæisk og international politik. Har i en årrække fulgt EU’s politiske udvikling på nært hold. Politisk aktiv ( S )siden min pensionering og ønsker gennem Nyt Europa at bidrage til fælleseuropæiske løsninger til gavn for os alle i Danmark og i Europa.