Bliv aktiv i Historier om verdensmålene #2 – 2019

14. december 2018

Første møde for dem der vil være med i Historier om Verdensmålene #2 finder sted d. 17. januar fra klokken 17:00-90:00. så Hvis du ikke var der til frivilligaftenen, kan du stadig være med. Du skal bare skrive en mail til jr@nyteuropa.dk

I 2018 har Nyt Europa med stor succes afholdt eventrækken ’Historier om verdensmålene’. 17 events over hele 2018 – ét for hvert af de 17 verdensmål. Formålet har været at få borgere til at tage ejerskab over målene og udbrede kendskabet til målene mere bredt. Konceptet har været, at vi for hvert event har været på en location, der er relateret til det mål, vi skulle diskutere. Fx var vi til mål #2 om Stop Sult hos WFP i FN-byen, til mål #5 om Ligestilling mellem kønnene på Rust Natklub, til mål #7 om Bæredygtig Energi i EnergyLab i Nordhavn, til mål #9 om Industri, Innovation og Infrastruktur hos Autonomous Mobility, mål #14 om Livet i havet på Den Blå Planet.

Og vi håber du vil være med i 2019, hvor vi selvfølgelig vil arbejde videre med Historier om Verdensmålene. Nu i 3 spor, dels for at høste frugterne af de mange fantastiske inputs vi har fået i løbet af det forgangne år, samt arbejde videre på at udvikle lignende koncepter, der går i dybden med og arbejder for at sikre, at endnu flere får kendskab til 2030-agendaen og i særdeleshed, hvordan man kan tage ejerskab og handle på målene.

Det første spor kører i forlængelse af ’Historier om verdensmålene vol. 1’. Her er Nyt Europa ved at udvikle en coffee table book, der samler op på alle de mange iderigdommen genereret af borgere, der løbende har deltaget i arrangementerne. Dette med henblik på at kunne overlevere disse vigtig inputs til politikere, MEP’er stakeholdere/interessenter i det private erhvervsliv m.fl., for at give ideer til, hvordan vi både i en national, europæisk og international kontekst kan handle for at sikre, at vi i fællesskab når i mål med agendaen. Der vil derfor være opgaver forbundet til lanceringen af denne bog i april måned.

Det andet spor er en ide, der er udledt af vores samskabelsesprocesser gennem ’Historier om verdensmålene vol. 1’. Arbejdstitlen er ’Feast of ideas’ (denne skal vi arbejde med), og handler om, at vi gennem 4 langbordsmiddage skal samle en masse verdensmåls interesserede borgere fra nær og fjern, hvor man over en årstidsbaseret middag skal samtale/samskabe om verdensmålene, skabe nye kontakter og ideer til, hvordan man kan arbejde videre med målene i privat og arbejdsmæssig kontekst. Da vi tager udgangspunkt i årstidernes råvarer til disse middage, vil arrangementerne naturligvis også være fordelt ud over de 4 årstider: hhv. februar, maj, august og november. Der vil derfor være arbejdsopgaver forbundet til at arrangere og afvikle disse langbordsmiddage på forskellige locations i København.

Det sidste spor er ’Historier om verdensmålene vol. 2’. Ideen er her, at vi – med afsæt i erfaringerne fra ’Historier om verdensmålene vol. 1’, skal ud i landet, og ikke kun i Københavnsområdet. Vi vil med denne anden debatrække gå i dybden med delmålene på tværs af målene, så man som borger vil kunne arbejde videre med, hvordan man kan tage målene til sig og handle på dem i sin hverdag, eller presse på for at de rigtige interessenter tager målene til sig.

Overordnet for denne eventrække er, at vi skal have fat i mediepartnere, der kan dække dette i en bredere forstand, da vi mangler mere mediebevågenhed på denne dagsorden. Især skal vi have virksomheder fra lokalsamfundet på bane som partnere på arrangementerne og som eksperter på deres respektive felter, da de vil kunne rykke ved dagsordenen. Samtidig skal vi have kommunerne i spil. Gennem linket mellem de enkelte delmål skal vi kunne skabe nødvendige wake-up calls, der fx kan ændre holdninger og skabe handlinger hos borgere rundt om i Danmark.

Der vil ikke være tale om 17 arrangementer, men derimod færre tværgående arrangementer, der tager udgangspunkt i forskellige delmål, der måtte relatere sig til nogle af de udfordringer, der gør sig gældende i det lokalområde, hvor eventet afholdes.

Der vil derfor være arbejdsopgaver forbundet med at udvikle og afvikle disse arrangementer.

Hvis du kunne være interesseret i at deltage i et eller flere af de tre spor under ’Historierne om verdensmålene’ vil vi som sagt holde opstartsmøde den 17. januar. Klokken 17-19 på Svanevej 22, hvor vi taler i dybden omkring de enkelte spor og får defineret nogle arbejdsopgaver. Vi glæder os meget til at se jer 😊 //Clara, Ditte, Julie og Medine