EU borgerkonvent på Rødding Højskole bød på skarpe pointer fra elever og lokalsamfund

21. september 2018

Vores efterårskampagne ’Europas Fremtid’ bestående af i alt 4 borgerkonventer og 10 tematiske debatter blev på fornem vis igangsat mandag den 17. september på Rødding Højskole. I naturskønne omgivelser samledes højskolens elever og et stort antal fremmødte fra lokalsamfundet, som alle kom for at møde minister Ulla Tørnæs samt de forskellige Europa-Parliaments-kandidater til dialog i øjenhøjde.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs åbnede ballet med et oplæg om hendes arbejde med blandt andet Afrika, og hvordan vi som danskere og europæere skal forholde os til det afrikanske kontinent.

Jeg vil nu fortælle om mit arbejde med dansk og europæisk udviklingssamarbejde og efter oplægget vil I have en klar fornemmelse af at jeg er pro EU,” udtrykte ministeren fra arrangementets start

Her vægtede hun det europæiske samarbejde højt, hvor hun med et glimt i øjet proklamerede ’fælles front’ i kampen for at løse Europas nuværende og fremtidige problemstillinger, der fik salen og især Henning Hyllested (EL) til at rykke lidt på smilebåndene.

Fokusset lå hovedsageligt på Afrika og landene syd for Sahara, som de seneste år har vist en særdeles positiv udvikling. Ministeren forklarede, at en række EU-initiativer har skabt en mere produktiv og effektiv samhandel til de afrikanske nationers fordel, som nu har bedre adgang til at afsætte varer på det europæiske marked. Dertil berettede Ulla Tørnæs, at vi bør forholde os til de afrikanske lande som lige partnere og ikke ud fra forståelsen af Afrika som ulandsbistandsmodtager. Disse EU-initiativer angående øget samhandel har derudover til hensigt at skabe mere anstændige forhold i de respektive lande, hvilket ifølge ministeren kan være et middel til at håndtere den nuværende og fremtidige migration fra Afrika til Europa.

Nysgerrigheden om Kinas rolle på det afrikanske kontinent var stor blandt de fremmødte, hvor ét spørgsmål lød på, om vi i Vesten kan tage ved lære af Kinas massive investeringer i sub-Sahara. Ulla Tørnæs mente dog, at Kina burde lære af Vesten. Der var dermed en større skepsis overfor både Kinas interesser i naturressourcer, opretholdelsen af menneskerettigheder samt måden hvorpå Kina bruger egen arbejdskraft til infrastrukturs-projekter fremfor at ansætte lokal afrikansk arbejdskraft.

Efter ministerens besøg var vejen banet for Europa-Parlamentskandidaterne. Panelet bestod af Niels Fuglsang (S), Bergur Løkke Rasmussen (V), Karen Melchior (R), Pernille Weiss (K) og Henning Hyllested (EL). Rødding Højskoles forstander Mads Rykind-Eriksen havde godt styr på kandidaterne, hvilket gav en god og tryg stemning i lokalet.

De danske EU-forbehold og EU’s ydre grænser var de store emner både under debatten samt i den efterfølgende samskabelsesproces, hvor eleverne og de øvrige fremmødte diskuterede EU’s fremtid og hvordan vi får sat EU på dagsordenen.

Karen Melchior fokuserede på EU’s fælles værdier, mens Pernille Weiss udtrykte, at der skal være mere Europa politik i Danmark og mere danskhed i EU. Alle paneldeltagerne berørte de nuværende problematikker omkring civilrettigheder i visegradslandene og i særdeleshed i Ungarn. Henning Hyllested lagde ikke skjul på sit og enhedslistens syn på EU. ”Folk føler sig koblet af og kørt over” med reference til arbejderne, som han baseret på stor indsigt i deres forhold, som tidligere havnearbejder, repræsenterede med stor sympati og entusiasme.

Niels Fuglsang adresserede den øgede ulighed som én af globaliseringens negative sider, og slog fast at vi må tøjle globaliseringen inden den løber løbsk. Et stærkt EU-fællesskab er dermed en nødvendighed for at bekæmpe skattely, som kan mærkes helt ned på lokalt niveau. Bergur drog på sin erfaring som officer og talte om EU i verden og USA’s nuværende protektionisme, hvor EU må finde sig et nyt ståsted.

Den efterfølgende samskabelsesproces blev taget glædeligt imod. De fremmødte fik diskuteret deres holdninger og løsningsforslag mens kandidaterne summede fra bord til bord for at overhøre de mange samtaler. En halv time blev brugt på samtalen, hvilket endte ud i 10 korte oplæg med idéer til politikerne om hvordan vi skal tænke EU.

Mere EU på skoleskemaet var den helt store genganger, hvor samtlige deltagere udtrykte stor interesse og behov for mere EU viden, der er så integreret i alt fra lokal til national politik. Derudover blev det foreslået at DR-nyhederne burde bringe et obligatorisk indslag om EU, hvortil politikerne i deres feedback diskuterede det til tider udfordrende forhold mellem medier og politikere. Det såkaldte armslængdeprincip. En øget sikring af EU’s ydre grænser samt en mere ambitions klima-politik var også i højsædet, hvor den grønne omstilling og miljø- og klimapolitikken stod alle kandidaterne i panelet nært.

Aftenen på Rødding Højskole med EU i fokus igangsatte en lang række interessante samtaler om Europas fremtid. Løsninger på diverse problematikker blev foreslået og kandidaterne til Europa-Parlamentet tog borgernes ønsker til efterretning. Vi siger mange tak til Rødding Højskole, de fremmødte og Europa-Parlamentskandidaterne for en dejlig og lærerig aften