Brenderup Højskole: Fremtidens Europa – EU’s rolle i verden

25. april 2019

Brenderup Højskole, Nyt Europa, Europabevægelsen og Højskoleforeningen inviterer til ekspertoplæg og debat om fremtidens Europa.

Europa oplever mange udfordringer i dag, men til denne debat vil vi tage udgangspunkt i EU’s rolle i verden, som vi håber, at du vil være med til at debattere!

EU startede som et fredsprojekt, og unionen har været med til at sikre fred i en region, der havde været præget af krig mellem nationer i århundreder. Da EU i 2012 vandt Nobels Fredspris var begrundelsen, at EU i mere end seks årtier havde bidraget til at fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

Men nye udfordringer har meldt sig, ikke mindst som følge af globalisering. Alliancen med USA er ikke, hvad den har været, Kina begynder at spille med musklerne, og Rusland forsøger at sætte kiler ind imellem EU’s medlemslande. Samtidigt vil den afrikanske befolkning i Europas baghave vokse til det dobbelte inden år 2050, og selv om mange afrikanske lande oplever imponerende økonomisk vækst, er det ikke nok til at forhindre unge afrikanere i at forlade deres hjemlande i håbet om en bedre fremtid i Europa.

Det store spørgsmål er derfor, hvilken rolle EU kan og skal spille i verden. Der er ingen tvivl om, at EU, som den største økonomi i verden og med en befolkning på 500 millioner mennesker, har mange muligheder for at gøre en forskel i verden.

Men det kræver, at de 27 (28) medlemslande kan blive enige om, hvilken rolle EU skal spille i verden. Dét spørgsmål, og mange flere, skal vi dykke ned i på Brenderup Højskole.

Til at gøre os klogere på EU i verden kommer:

Professor Knud Erik Jørgensen, der i mange år har forsket i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik på Aarhus Universitet og lige nu arbejder på et forskningsprojekt om de skiftende realiteter, som EU’s udenrigspolitik konstant står over for i en ny og foranderlig verdensorden. På denne baggrund vil Knud Erik med sikker hånd guide os igennem en fortælling om EU’s sikkerhedspolitiske rolle i verden nu og i fremtiden.

Astrid Alexandersen, der arbejder som politisk rådgiver for paraplyorganisationen Globalt Fokus. Her har hun arbejdet med alt fra fiskeri og miljøpolitik, til uddannelse og menneskerettigheder. Hendes hovedområde er dog EU’s humanitære indsatser i verden og udviklingspolitik. Det er med dette udgangspunkt, at Astrid vil kaste lys over EU’s rolle og indsatser inden for nødhjælp og udvikling og gøre os klogere på aftenens emne.

Debataftenen er gratis og er støttet af Europa-Nævnet og Europa-Kommissionen.

Arrangementet kræver tilmelding via Nemtilmeld:
https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/73/