Danske og internationale elever satte økonomien på kortet på Idrætshøjskolen i Aarhus

2. november 2018

Hvordan balancerer vi mellem at undgå klimaforandringer med fortsat økonomisk vækst? Dette spørgsmål fra én af de tilstedeværende elever dannede rammen for store dele af dagens diskussion, hvor Idrætshøjskolen i Aarhus bød på debat om økonomi, vækst og EU’s indre marked.

Debattens panel bestod af Niels Fuglsang, kandidat til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, som med sin baggrund indenfor politisk økonomi satte ord på Europas nuværende situation, Rasmus Hougaard fra organisationen Gode Penge, samt Gregers Andersen, kulturforsker og debattør med fokus på hvordan økonomisk vækst presser demokrati, samfund og klima.

Rasmus Hougaard fortalte, at EU har været med til at skabe velstand på det europæiske kontinent gennem det indre marked, men at den nuværende situation er uholdbar, da euroen ikke har den forventede effekt. Han spurgte derfor salen: ”Bør vi gentænke euroen?

Spørgsmålet om en mulig gentænkning af euroen blev adresseret grundet samtalen om finanskrisen, som har skabt ubalance mellem Syd- og Nordeuropas økonomier. Niels Fuglsang påpegede dertil at uligheden på det europæiske kontinent er blevet betydeligt større pga. EU’s økonomiske politik, hvor taberne har været de dårligere stillede økonomier.

De tre deltagere var alle af den opfattelse, at EU’s interne devaluering af euroen, hvor der i f.eks. Grækenland implementeres sparepolitikker, som giver befolkningen færre midler, hvilket resulterer i billigere varer med intentionen om at tiltrække udenlandske investorer, har slået fejl. Politikken har i stedet afskrækket investorer. For hvem vil investere i et land vis stat, befolkning samt banker er gået bankerot?

Gregers Andersen inddragede derudover klimaspørgsmålet, som også lå højskolens elever på sinde. ”Vi kan ikke tage mere olie og kul op af jorden. Vi har allerede brugt det vi måtte og fra nu skaber i kun fremtidige problemer” udtrykte han, hvortil han berettede, at transnationale regler gennem EU er et nødvendigt middel til at opnå en grøn omstilling.

En polsk elev udtrykte bekymring for Europas nuværende tilstand og spurgte hvilke faktorer, der skubber folk væk fra EU. ”Migration og ulighed” lød det fra Niels Fuglsang, som uddybede, ”40 procent af Europas befolkning har oplevet et fald i løn pga. netop migration.” Det er derfor vigtigt at vi håndterer social dumping, som har en negativ effekt på f.eks. danskernes lønninger fortalte Niels Fuglsang, hvortil han indvendte at transnationale løsninger er nødvendige for fremtidig europæisk stabilitet og velstand.

Idrætshøjskolen i Aarhus havde et større hold af internationale studerende på besøg. Debatten blev derfor ganske livlig, da dagen bar præg af en bred vifte at interesser grundet elevernes oprindelseslande.

Der blev derfor forslået fra salens elever at øge afgifterne på fossile brændstoffer, da vi er nået til et punkt, hvor der er behov for at tænke klimaet ind i økonomisk politik. Derudover var der også stor bekymring for den økonomiske ulighed, og at de Nordeuropæiske lande burde være foregangslande og vise, at de vil Europa.

Et stort emne som den europæiske økonomi blev dermed diskuteret på Idrætshøjskolen i Aarhus, og vi siger mange tak til de dagens elever og paneldeltagere for en god debat om endnu et særdeles vigtigt emne i diskussionen om Europa fremtid.