Demokrati

7. december 2016

Vi går ind for et demokratisk Europa, hvilket indebærer flere fokusområder: Vi ønsker at fremme en fælleseuropæisk debat, og vi ønsker at fremme civilsamfund og civilsamfundssamarbejde på tværs af grænser. Derudover er transparens i beslutninger og forvaltning essentiel for demokratiet. Det betyder bl.a. stærke lobbyistregistre på EU og nationalt niveau samt styrkelse af revision. Vores demokratiske vision indebærer, at borgere inddrages i beslutninger.

  • Fremme fælleseuropæisk debat
  • Fremme civilsamfund og civilsamfundssamarbejde på tværs af grænser
  • Sikre transparens i beslutninger og forvaltning
  • Styrke revision
  • Stærke lobbyistregistre – på EU og nationalt niveau
  • Inddragelse af borgere i beslutninger

 

I Nyt Europa har vi tidligere udgivet forslag til hvorledes vi skal arbejde med et mere demokratisk Europa. Her kan I læse Charter 47