Det 6. scenarie: Det Europa vi ønsker

13. september 2017

Af Steen Gade, formand for Nyt Europa

I dag holder Europa Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sin årlige ”State of the Union” tale i Europa-Parlamentet. Det kan godt lyde en smule opskruet med ”State of the Union”, men netop i år giver det faktisk god mening. Ovenpå en række kriser i det europæiske samarbejde (læs: den økonomiske krise, flygtningekrisen og BREXIT), står vi i dag overfor helt afgørende valg for den fremtidige udvikling i vores del af verdenen. Juncker præsenterede tidligere i år ”Hvidbogen om Europas fremtid” med intentionen om at danne rammerne for en fælles debat om det europæiske samarbejde, men endte med primært fokus på mere, mindre eller status quo.

I dag skal Juncker evaluere på den diskussion. En diskussion, der har båret præg af forsimpling og institutionel tænkning. Næsten lige så ringe som den danske diskussion om mere EU eller mindre EU, der kun meget sjældent giver mening. I stedet for at komme til det, der tæller, nemlig indholdet. Scenarierne berører næsten ikke emner som klimaudfordringer, bæredygtig udvikling og rejser slet ikke centrale spørgsmål som, hvad det er for et Europa vi ønsker eller hvem det er for?

Kommissionens originale fokus har primært været på magtdelingen mellem Bruxelles og medlemslandene, samt prioriteret handelsinteresser, det indre marked og forsvar – emner der altså ikke bringer EU tættere på dens borgerne.

Derfor er der er brug for omfattende folkelige diskussioner om indholdet. Spørgsmålet burde i stedet være: Hvad er det for et Europa vi vil have? Netop dét spørgsmål er titlen på et nyt 6. scenarie for fremtidens Europa, der ønsker et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt Europa. Mere end 300 NGO’er fra hele Europa har tilsluttet sig scenariet. Nu går Nyt Europa forrest i Danmark i kampen for et nyt bæredygtigt Europa. Et bæredygtigt Europa, både socialt, miljømæssigt og økonomisk, der bygger på folkelige kræfter og som forstår, at der samarbejdes på tværs af grænserne på græsrodsniveau, fagforeninger, regioner og byer, lande og medier. Ellers får vi jo aldrig en bæredygtig fremtid.

Så paradoksalt det måske kan lyde, har Brexit ført til en tiltrængt forståelse i en række af EU’s medlemslande og i EU, at der trænger til fornyelse og ny energi i hele samarbejdet. Det mærker vi desværre ikke rigtig i den politiske debat herhjemme, men i Nyt Europa er vi overviste om, at også danske vælgere tørster efter den debat. Det 6. scenarie er en sådan chance. Hvad er det for et Europa du vil have?