Dialogspil: Hvordan kan vi løse verdens udfordringer?

7. september 2018

Kom og vær med, når vi sammen skal afprøve Nyt Europas demokrati og dialogspil i Undervisningsministeriets telt

Til inspiration har vi inviteret et par af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) ungdomsdelegerede forbi, til et kort oplæg om hvordan unge kan bruge deres stemme til at påvirke internationale beslutningsprocesser, og hvordan de som delegerede, bidrager til formidling og forankring af globale dagsordner blandt unge.

Derefter vil vi sammen bruge Nyt Europas undervisnings- og dialogspil til at finde løsninger på en række problemstillinger. Spillet tager sit udgangspunkt i demokrati på alle niveauer samt verdensmålene, og vil danne rammen for diskussion og dialog blandt unge om nogle af verdens udfordringer. Mere konkret vil vi i fællesskab, med afsæt i verdensmålenes delmål, diskutere og debattere hvordan disse kan håndteres, hvilke potentielle løsninger vi sammen kan finde, samt i hvilke institutioner udfordringerne skal løses. Dialogspillet ligger op til at vi i fællesskab skal vurdere på hvilke planer, hhv., lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan en problematik kan løses.
Deltagerne i arrangementet vil få mulighed for at afprøve dialogspillet. Der kan være mellem 5-8 deltagende omkring hver plade.

Spillet er blandt andet støttet af DANIDA.