Egmont: Hvordan bliver fremtidens Europa grøn?

25. april 2019

 

Verden står overfor store klimaudfordringer og klimadagsordenen er på alles læber. Polerne smelter og ekstrem tørke og mangel på vand er nogle af klimaforandringernes konsekvenser. Selv i Danmark kan vi se, at 50 års-begivenheder, som bl.a. oversvømmelser, opstår langt oftere end tidligere set.

Men Hvilken betydning vil de ekstreme klimaforandringer have på f.eks. samfund og økonomi, dyr og planter og mennesker? Disse spørgsmål vil spille en afgørende rolle i det foreliggende Europa-Parlamentsvalg, og derfor skal vi debattere, hvordan EU kan spille en rolle i at gøre verden mere grøn.

På Egmont Højskole skal vi sammen tage temperaturen på klimakrisen i dialog med to af Danmarks mest vidende og engagerede klimadebattører. De vil, fra hver deres vinkel, belyse, hvor vi står nu, og give deres bud på, hvordan vi kommer op i tempo, hvordan EU kan spille ind som vigtig aktør, samt hvad man som enkeltperson kan gøre.

Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation, vil, med sin baggrund som EU-kommissær, minister i Danmark samt minister under FN’s klimakonference i København, gøre os klogere på, hvordan vi i Europa kan styrke vores modstandskraft over for de klimaforandringer og naturkatastrofer, det nu ikke længere ser ud til, vi kan undgå?

Steen Gade, der er formand for Nyt Europa, vil trække på sine over 30 års erfaring og arbejde med klima – både som folketingsmedlem og direktør for Miljøstyrelsen og som foredragsholder og klimarådgiver for Nordisk Råd. Han vil gøre os klogere på den politiske kamp for klimaretfærdighed og på, hvad politik kan udrette på klimaområdet.