Eleverne styrede aftenen på Vallekilde Højskole

21. november 2018

Mandag aften i det vestsjællandske stod i europapolitikkens tegn, hvor Vallekilde Højskole inviterede indenfor til efterårets fjerde og sidste mini-borgerkonvent. Panelet, som skulle diskutere EU og Europas fremtid med højskoleelverne, bestod af Anders Guldhammer fra Det Konservative Folkeparti, Eva Flyvholm fra Enhedslisten og Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti.

To af højskolens elever, Tobias og Lasse, var aftenens moderatorer og håndterede et veloplagt panel, der fra start udtrykte deres holdninger til det europæiske projekt, og hvor vi er på vej hen. Tilsvarende var højskoleelvernes ytringer til EU også af forskellige karakter.

EU’s regler hæmmer den udvikling vi har i Danmark. Vi bør have et fleksibelt system. Hvor landene kan tage del i de områder, de har brug for

Som et fast element i efterårets debatter deles borgerne ind i grupper, hvor de diskuterer Europas fremtid. Det ovenstående citat var én af de mange holdninger blandt skolens elever. En anden gruppe udtalte b.la.

Det er nemmere at arbejde med EU end mod EU. Vi mener dog ikke at fællesskabet i EU bliver udnyttet bedst muligt, for vi skal tale om de store emner så som flygtninge og klima. Vi skal tage imod kvoteflygtninge

Det var også flygtninge- og klimadebatten samt den fremtidige forsvarspolitik, som dannede grundlaget for aftenens diskussion og spørgsmål.

Karsten Hønge forklarede, at vi skal se EU som et værktøj, der kan bruges til at løfte, hvor han ikke forstod diskussionen angående spørgsmålet om mere eller mindre EU. Han spurgte derfor salen om de ville have mere eller mindre Folketing.

Eva Flyvholm startede klima- og flygtningedebatten, og sagde at Danmark skal gå forrest, og det kan ikke nytte noget at håndteringen af flygtninge bliver på baggrund af hårdhændede metoder i forhold til betalingen til nordafrikanske stater så som Libyen og Egypten, hvor flygtningene lever under kummerlige forhold. Dette stopper ikke flygtningeproblemet.

 

Derudover blev der også diskuteret lobbyisme. Anders Guldhammer drog på sin 20 års erfaring som lobbyist i Bruxelles. Højskoleeleverne var derfor særdeles interesserede i hvordan lobbyisme fungerer, og var overrasket angående implementeringen af det europæiske lobbyregister. Noget som de også mente burde eksistere i Danmark.

Ligesom til de øvrige mini-borgerkonventer i Rødding, Krogerup og Odder samt til de tematiske debatter var eleverne fortørnede over den manglende dækning af EU i medier og i skolesystemet. De efterspurgte derfor mere EU på skoleskemaet, da en øget kommunikation er vejen frem hvis vi vil skabe en demokratisk diskussion.

Vi siger tak til Vallekilde Højskole for en god aften med fokus på en lang række relevante emner så som Klima, flygtninge og forsvarspolitik.