EN GRØN OG RETFÆRDIG FREMTID FOR ALLE!

15. marts 2019

ENGLISH AT THE BOTTOM OF DESCRIPTION!
Obs! Nu er vi flyttet fra Bertel Thorvaldsens Plads til Christiansborg Slotsplads!!! Andre strejker i Rigsfællesskabet findes længere nede.

Tag gerne lagener og stofrester med til at klippe og male på, til bannere og til Klimahånden.
#fridaysforfuture #worldinourhands #proudofthekids

PROGRAM OPDATERES løbende!
Børnevenligt, familievenligt, respektfuldt og alkoholfrit event, HELE PROGRAMMET! Det kan være, vi larmer, men vi driller ikke! 😉 INGEN SKODDER OG AFFALD PÅ JORDEN, tak!
Og husk madpakken.

Kl. 10-13 Klimastrejke med aktiviteter, se nedenfor.
Kl. 13 Frokostpause: find et toilet og spis din madpakke!
Kl. 13.45 Optakt til StrejkeMiniMarch.
Kl. 14-14.45  StrejkeMiniMarch omkring Christiansborg, med Folkets Klimamarch København: Valget 2019 – vi varmer op!
Efter marchen er der musik, og udvalgte aktiviteter fortsættes.
Kl. 14.45-15.15 Esben Munk spiller, så sjælen mærkes.
Kl. 15.30/16 – 17 Trypical Cumbia spiller, så du ikke kan stå stille.
Kl. 17. DJ Magmanimal + support spiller radikal Thunberganda.
Kl. 18 – Vi lukker for denne gang, men bevægelsen fortsætter!

Aktiviteter:
– Skriv breve til klimaministeren og de voksne.
– Lav seje klimastrejke-bannere på pap pg stof.
– Ansigtsmaling.
– Mal Klimastrejkehånden – direkte på tøj, eller på stof du kan sætte på dit tøj. (Lav også en til far og mor, så de kan vise, at de støtter!).
– Skriv ønskelister for fremtiden – hvad du ønsker for dig selv, for din familie, og for dem du ikke kender. Vi offentliggør dem.
– Skriv under på Det Internationale Åbne brev fra Ungdommen.
– Syng med på fællessangene og kampråbene!
– Mød forskellige aktivister fra grønne organisationer.
– Tag tøj, du ikke bruger, med, og byt med andre sammen med Friday ReWear
– Limbo – den klimavenlige udgave.

Men vi vil gerne have jer med til planlægningen af, hvad der mere skal ske. Skriv til strejkekbh@gmail.com, hvis du har en idé til, hvad vi kan lave, og især hvis du selv vil være med til at lave det.
—-
Den 15. marts 2019 klimastrejker børn, unge, voksne, bedsteforældre, folkeskolelærere, tømrere, pædagoger, jurister, journalister osv., i over 40 lande verden over! Flere end 100.000 mennesker har planlagt at klimastrejke i en historisk stor, global aktion for at få politikerne til at lytte til klimaforskerne og faktisk leve op til de løfter, de har givet ved Paris-Aftalen!

I Danmark strejker vi i et endnu ukendt antal byer – og alle kan strejke i deres egen by! Følg med her på denne begivenhed, hvor vi linker til alle de andre strejker. De vil også stå på hjemmesiden www.klimastrejke.org, hvor man også kan finde guides til, hvordan man arrangerer klimastrejke i sin egen hjemby!

Og vi STREJKER – vi pjækker IKKE.
For vi står i kulden og råber politikerne op, i stedet for at blive hjemme i sofaen. Vi bruger aktivt de demokratiske rettigheder, som vi har fået ved, at andre før os strejkede!, og som er skrevet ind i grundloven, menneskerettighederne og børnekonventionen.

VI strejker en fredag i dagtimerne, fordi det er sådan, vi viser vores utilfredshed med politikerne. At fravælge skole- eller arbejdsdagen er udtryk for det behov, vi har, for at få tænkt klimapolitik ind i alle dele af vores samfund. Hvis en komet farede mod jorden, ville vi jo også smide, hvad vi havde i hænderne for at gøre noget – klimakrisen er ligeså alvorlig!

Se herunder, hvor i landet vi ellers strejker!

En international facebook-begivenhed (dækker på ingen måde alle de strejker, der er): https://www.facebook.com/events/1994180377345229/

UDDANNELSER // UNIVERSITETER

Christianshavn Gymnasium (Kbh):
https://www.facebook.com/events/2074229152694486/

DTU (Kbh):
https://www.facebook.com/events/329452511016395/

KU-Science (Kbh): https://www.facebook.com/events/369691610513091/

KU-Social og sundhed (Kbh):
https://www.facebook.com/events/294403461218504

LÆRERUDDANNELSEN på Nyelandsvej (Frederiksberg):
https://www.facebook.com/events/1079727048884230/

SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN (Frederiksberg):
https://www.facebook.com/events/333482497285191/

SØNDERSØSKOLEN (Værløse):

DE 24 DANSKE BYER

Aalborg!
https://www.facebook.com/events/401168017318283/

Aarhus!
https://www.facebook.com/events/1165860840255527/

Aars!
https://www.facebook.com/groups/619280728495336/

Esbjerg!
https://www.facebook.com/events/283638005650384/

Frederikshavn!
https://www.facebook.com/events/307983686584186/

Hillerød!
https://www.facebook.com/events/240070153605425/

Kerteminde!
https://www.facebook.com/events/324918228154871/

København!
(måske flytter vi ud på selve slotspladsen)
https://www.facebook.com/events/2265758967034318/

Køge!
https://www.facebook.com/events/145362796371853/

Middelfart!
https://www.facebook.com/events/2329875847045478/

Nykøbing Falster!
https://www.facebook.com/events/416056952480806/

Næstved!
https://www.facebook.com/events/491396281389981/

Odder!
https://www.facebook.com/events/568832403600679/

Odense!
https://www.facebook.com/events/788963561474353/

Ribe!
https://www.facebook.com/events/237017773765543/

Ringkøbing!
https://www.facebook.com/events/571506300014232

Roskilde!
https://www.facebook.com/events/781626742199116/

Rønne!
https://www.facebook.com/events/304474746932911/

Silkeborg!
https://www.facebook.com/events/526815537808044/

Sorø!
https://facebook.com/events/624601181314788

Svendborg!
https://www.facebook.com/events/2333333603352599/

Sønderborg! https://www.facebook.com/events/2239690406272745/

Vejle!
https://www.facebook.com/events/250921299151480/

Viborg!
https://www.facebook.com/events/336386030316443/

Og snart også din by! Hvis den mangler her, så lav eventuelt din egen. Se guide på klimastrejke.org

OG HUSK NU: DEL DEL DEL TIL ALLE, DU KENDER! Voksne, børn, ingeniører og pædagoger. 😀

—- ENGLISH —-

A GREEN AND JUST FUTURE FOR ALL!
Attention! Now we have moved from Bertel Thorvaldsens Plads to Christiansborg Palace Square !!! Other strikes in the Realm exist further down.

Please bring sheets and fabric to cut and paint, for banners and for the Climate Strike Hand!
#fridaysforfuture #worldinourhands #proudofthekids

PROGRAM UPDATED continuously!
Child-friendly, family-friendly, respectful and non-alcoholic event, WHOLE PROGRAM! It may be we are noisy, but we do not tease! 😉 NO TRASH ON THE GROUND please! And remember the lunch box.

Kl. 10-13 Climate strike with activities, see below.
Kl. 13 Lunch break, find a toilet and eat your packed lunch!
Kl. 13.45 Warm up to StrikeMiniMarch
Kl. 14-14.45 StrikeMiniMarch around Christansborg, with the People’s Climate March Copenhagen: The election 2019 – we warm up!
After the march there is music and selected activities are continued.
Kl. 14.45-15.15 Esben Munk plays, to your souls delight
Kl. 15.30 / 16 – 17 Trypical Cumbia plays so you can’t stand still
Kl. 17. DJ Magmanimal + support plays radical Thunberganda
Kl. 18 – We are closing this time, but the movement continues!

Activities.
– Write letters to the climate minister and the adults.
– Make cool climate banners on cardboard and fabric.
– Face painting.
– Paint the Climate Strike Hand – directly on clothes, or on fabrics you can put on your clothes. (Also make one for father and mother so they can show that they support!)
– Write wish lists for the future – what you want for yourself, for your family, and for those you don’t know. We publish them.
– Sign the International Open Letter from Youth.
– Sing along on the common songs and the shouts!
– Meet different activists from green organizations
– Take clothes you do not wear and exchange with others with Friday ReWear
– Limbo – the climate-friendly version