EU-Borgerkonvent på Odder Højskole

5. november 2018
Mandag den 5. november 17.00-21.00
Mød op til flere politikere til kommende Europaparlamentsvalg, når Odder Højskole åbner dørene for et mini-borger-konvent om Europas fremtid.
 
Europa tilhører os alle, og vi er både en del af de omvæltninger, der sker, samt de løsninger der skal til for at sikre den bedst mulige udvikling. Som danske borgere kan vi især påvirke inden for landets grænser, men som europæere kan vi endda også influere inden for vores fælles EU. Til maj 2019 er der igen Europaparlamentsvalg, hvor man med sin stemme kan afgøre, hvem der politisk skal påvirke EU indefra.
 
Borgernes magt er vigtig, og derfor vil vi gerne invitere til borgerkonvent, hvor man både får chancen for direkte at høre fra danske politikere, hvad de ønsker for fremtidens EU, men også oplyse dem om, hvad borgerne omkring Krogerup mener, de bør arbejde mere for i Bruxelles.
 
Der vil være debat blandt Niels Fuglsang (S), Karen Melchior (B), Pernille Weiss (K), Søren Gade (V) og Jakob Nerup (Ø). Der vil blive taget udgangspunkt i to overordnede spørgsmål:
 
1. Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen?
2. Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?
 
Efter debatten vil de fremmødte borgere blive opdelt i workshops og komme nærmere, hvilket EU vi selv ønsker. Ideer vil blive fremlagt, indsamlet og givet videre til politiske beslutningstagere.
 
Så kom forbi til en spændende aften med gratis debatoplæg og middag, samt ikke mindst muligheden for en givende samskabelses-proces med andre fra dit lokalsamfund for at sikre, at jeres behov bliver hørt hele vejen til Bruxelles. Vi ønsker at nå ind til roden af udfordringer og komme med bud på løsninger eller nye ideer til det europæiske samarbejde.
 
Borgerkonventet afholdes af Nyt Europa med Højskoleforeningen, Udenrigspolitisk Selskab og Odder Højskole.
Adresse: Rørthvej 34 A, 8300 Odder
 
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding via mail@odderhojskole.dk
 
Det er blevet til med støtte af Europanævnet.