EU SALON – Grøn Energi & Klima

31. oktober 2017

Hvordan realiserer vi den grønne omstilling i Danmark og EU? I Sverige har regeringen i 2016 indgået en bred aftale om, at Sveriges energiforsyning skal baseres 100 pct. på vedvarende energi i 2040, og at landet som sådan slet ikke skal have noget nettoudslip af drivhusgasser fra 2045. Kan Danmark og resten af EU følge trop? Hvad gør vi allerede i Danmark og hvordan kan vi bidrage til at højne EU’s klimaambitioner?

Vi vil ligeledes diskutere om tilstedeværelsen af kvinder i besluttende organer, har betydning for om miljø og vedvarende energi kommer højre op på EU og den danske dagsorden.
I Sverige består regeringen nemlig af en overvægt af kvinder – giver det så en mere grøn politik? De spørgsmål rejser vi til salonmødet og vi glæder os til at diskutterer dem med jer.

Til Arrangementet vil der være et Oplæg fra:
Britta Thomsen, tidl. MEP og energiordfører, Næstformand Nyt Europa
Steen Gade formand for Nyt Europa,
Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator af VedvarendeEnergi og INFORSE Europe.

Der vil være gratis kaffe, kage og frugt.

Sidste tilmeldingsdato er den 30 oktober.

Arrangementet afholdes den 31 oktober kl 16:30 til 18:30

Arrangementet er organiseret i samarbejde mellem Nyt Europa, miljøorganisationen VedvarendeEnergi, og INFORSE-Europa.

Arrangementet er støttet af Europa Nævnet til INFORSE-Europe og de danske medlemmer: VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, NOAH-Klima og Energi, og Samsø Energiakademi.

https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/17/