Europa-Parlamentsdebat på Idrætshøjskolen Aarhus

24. april 2019

Idrætshøjskolen Aarhus, Nyt Europa og Højskoleforeningen inviterer til debat.

Europa tilhører os alle, og vi er både en del af de omvæltninger, der sker, samt de løsninger der skal til for at sikre den bedst mulige udvikling. Som danske borgere har vi, frem til Europa-Parlamentsvalget, en unik mulighed for at høre, hvad vores politikere vil med Danmark og EU’s fremtid.

Derfor vil vi gerne sætte det europæiske demokrati i centrum og invitere til debat med Europa-Parlamentskandidaterne Niels Fuglsang (S), Mette Bock (LA), Frederik Aagaard Sørensen (RV), Theresa Blegvad (V), Kira Marie Peter-Hansen (SF) Karin Rohr Genz (Å), og Karina Rohr (N) for at høre deres bud på, hvordan de mener, fremtidens EU skal være.

Om det er den grønne dagsorden, der skal være mere i fokus, hvad deres holdning er til skattepolitikken, flygtninge- og migrationsspørgsmålet er eller noget helt fjerde?

Først vil kandidaterne kort få mulighed for at fremlægge deres syn på fremtidens EU. Derefter vil der være debatrunde om klima, flygtninge, migration og skat samt en hel fri runde, hvor du kan få mulighed for at stille lige præcis det spørgsmål du har gået og tænkt over til deltagerne.

Så kom forbi til et spændende debat-arrangement, hvor du med garanti bliver klogere på Europa og får udvidet dine holdninger og horisonter.

PRAKTISK INFORMATION: 
Alle er velkomne! Vi vil dog meget gerne vide på forhånd, hvor mange der kommer, så vi kan stille stole frem og brygge tilstrækkeligt med kaffe. Du bedes derfor tilmelde dig via billetlinket. Vær hurtigt, der er et begrænset antal pladser.

Link til tilmelding: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/71/

 

Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet.