Europæisk 1. maj – Hvor er den internationale solidaritet?

1. maj 2020

1/5 kl. 12:00-13:00

[English below]
1. maj er er en kampdag og Nyt Europa kæmper for et mere solidarisk Europa, men den er svær at få øje på i disse dage!

Vi har derfor inviteret to prominente europæiske talere til en time i solidaritetens tegn anno 2020. Hvor står vi nu og hvor skal vi hen?

Vores første taler, Generalsekretær Luc Triangle, er fra den europæiske fagforening IndustriAll. IndustriAll er Europas største føderation af 180 fagforeninger fra 38 europæiske lande, og repræsenterer samlet set 7 millioner arbejdere! Triangle vil tale om dét at forene arbejdere på tværs af lande, og hvorfor det er vigtigt.

Den anden taler, italienske Brando Benefei, er europaparlamentsmedlem i S&D gruppen. Benefei er en ung fremadstormende politiker og kendt for sine passionerede taler, og vil på denne kampdag holde en tale om europæisk solidaritet, og inspirere os til at tænke solidarisk på tværs af lande.

Vi glæder os til sammen at fejre kampdagen med europæisk solidaritet, på afstand!

Praktisk:
Du skal tilmelde dig via Nemtilmeld, og så sender vi en mail til dig d. 1 maj med det link du skal klikke på for at deltage i samtalen. Ligeledes vil der i mailen stå et telefonnummer til Jakob fra Nyt Europa’s sekretariat. Han står klar til telefonisk, at hjælpe og guide dig med at få Zoom til at virke, skulle du have problemer med det.

Nemtilmeld: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/118/

Arrangementet er blevet til med støtte fra Europanævnet.

[English]
On May Day we fight for solidarity and New Europe is fighting for a European solidarity, but international solidarity is hard to find these days!
We have therefore invited two prominent European speakers for an hour of solidarity in the year 2020. Where are we now and where are we going?

Our first speaker, Secretary-General Luc Triangle, is from the European trade union IndustriAll. IndustriAll is Europe’s largest federation of 180 unions from 38 European countries and represents a total of 7 million workers! Triangle will talk about uniting workers across countries and why it is important.

The second speaker, Italian Brando Benefei, is a member of the European Parliament in the S&D group. Benefei is a young forward-thinking politician and well-known for his passionate speeches. He will be speaking on European solidarity on this May Day to inspire solidarity across countries.

We look forward to celebrating May Day with European solidarity at a distance!

Practicalities:
You must sign up via Nemtilmeld and we will send you an email on May 1 with the link you need to join the conversation. Also, the email will include a phone number for Jakob from Nyt Europas Secretariat. He is ready to help and guide you should you have any problems with Zoom.

Nemtilmeld: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/118/

The event was created with the support of EuropaNævnet.