Europe by People

5. januar 2017

Hvorfor vinder den grænseløse højrepopulisme stadig mere gennemslagskraft? Hvordan ændrer vi kursen og sikrer, at globaliseringen kommer alle til gode? Hvordan kan vi sørge for et humanistisk og bæredygtigt Europa i fremtiden?

Som meningsdannere skal vi debattere det, der udfordrer og splitter verdens samfund i dag. Derfor vil disse spørgsmål være blandt dem, der bliver stillet gennem forløbet. Uddannelsens fokus er at styrke forståelsen for sammenhængen mellem politik, demokrati og globalisering.

År 2017 bliver et stort og afgørende år for Europa. Det europæiske samarbejde, som har haft enorm indflydelse på Europa og Europæisk identitet, fylder 60 år. Samtidig er 2017 et et år med store valg omkring i Europa med mulighed for, at flere lande kan få nye regeringsledere og give højrenationalismen mere magt.

Tilliden til politikere, beslutningstagere og institutioner er historisk lav. Især det internationale samarbejde og det europæiske sammenhold er under pres. Vi har behov for i fællesskab at skabe et modspil til de sørgelige tendenser, som er synlige i Europa. Vi har behov for at styrke de mest kræftfulde stemmer og understrege vigtigheden i at holde sammen på tværs af landegrænser.

Derfor er det nødvendigt, at vi klæder os på  til at deltage i debatten om, hvad det vil sige at være europæer i dag, og hvad det europæiske samarbejde betyder for den enkelte borger i forhold til demokrati, velstand, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Gennem Meningsdanneruddannelsen Europe By People vil dette blive belyst – og der vil åbnes op for den konkrete debat om, hvilke visioner vi har for det europæiske samarbejde.

Hvad indebærer Europe By People?
Uddannelsen er for dig, der gerne vil bruge fire hele weekender og to halve på at udvikle dine kompetencer som meningsdanner. Du får praktisk erfaring med de værktøjer, det kræver, og du får mulighed for at skabe et netværk, som kan udfordre og inspirere dig i forhold til det, du ønsker at debattere og yde indflydelse på. Uddannelsen kræver et engagement og et ønske om at tage aktiv del i den offentlige debat. Du behøver ikke være verdensmester med en kuglepen eller have tidligere erfaring med formidling. Det vigtigste er, at du har viljen og interessen – og ikke mindst lysten til at bringe brede europæiske og globale perspektiver frem i debatten.

Hvert emne varetages af et hold dygtige trænere og eksterne oplægsholdere, journalister, debattører og politikere. Uddannelsens pensum byder op til diskussion og øvelse i at agere i den offentlige debat, både skriftligt og mundtligt. Du kommer derfor også til at få praktisk erfaring med at skrive læserbreve, debatindlæg, kronikker samt træne din mundtlige præsentation.

Så er du mellem 20-34 år kan du ansøge om optagelse:

Sådan søger du:
Der er to forskellige slags procedurer for ansøgning: den motiverede eller den “frie”.

Motiveret ansøgning
Du skal her skrive en beskrivelse af:

  • Hvorfor du søger uddannelsen
  • Hvilke emner, der optager dig
  • Om/ hvordan du tidligere har prøvet kræfter med at skrive blog -og debatindlæg eller deltaget i den offentlige debat?
  • Hvad du håber på at få ud af uddannelsen som Europæisk Meningsdanner?

Den frie ansøgning:
Du skal her udtrykker dig om et emne, du er optaget af. Formen er op til dig: et debatindlæg, en kronik, Podcast eller noget visuelt. Det vigtigste er, at en holdning/ vision/ tanke/ kritik eller andet kommer tydeligt frem i din ansøgning.

Der er pladsbegrænsning, så send din ansøgning senest 15. februar til: nyteuropa@nyteuropa.dk

Det koster 800 kr. at deltage som går til forplejning

Weekender du skal resevere er følgende:

11. marts: introduktion

1-2. april

29.-30. april

20.21- maj

10. juni

26. august: Afslutning

Meningsdanneruddannelsen er støttet af Europanævnet