EU’s sociale søjle – En fordel for det danske arbejdsmarked?

29. april 2019

Konferencen sætter fokus på social- og arbejdsmarkedsforhold i Europa, og hvad vi gøre for at få social fremgang og fair vilkår på arbejdsmarkedet. Der er oplæg fra en forsker, NGO’er, fagbevægelsen og debat mellem kandidater til Europa-Parlamentsvalget om hvad partierne kan gøre.

Der er store sociale forskelle i Europa. Der er stor ulighed mellem lande og i lande. EU-Kommissionen har sat social velfærd og fair vilkår på dagsordenen, og EU har vedtaget en Europæisk Social Søjle. Det meste i den sociale søjle skal gennemføres af medlemsstaterne, men der er også tale om fælles europæisk lovgivning. Vi har set de første forslag blive vedtaget: Minimumsregler for forældreorlov med deling af forældreorloven mellem mænd og kvinder, arbejdsvilkårsdirektivet med minimumsregler for ansættelseskontrakter, nye forbedrede regler for udstationerede arbejdere og en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Men der er fortsat mange ting, der udestår og er uenighed om.

Det store spørgsmål er: Vil medlemsstaterne og partierne tage søjlen alvorligt?  Vil den have negativ eller positiv indvirkning på velfærdsmodellen og arbejdsmarkedsmodellen i Danmark? Skal der mere fælles europæisk arbejdsmarkedspolitik til? Skal de sociale rettigheder styrkes ved en traktatændring? Hvad er de danske partiers ansvar for at sikre fair vilkår og social fremgang i Danmark og EU? Alt dette og meget mere skal vi blive klogere på i fælleskab.

Konferencen er gratis, men kræver tilmelding via. nemtilmeld: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/68/

Program:

Kl. 13.00. Velkomst ved forbundsformand, John Nielsen, Serviceforbundet

Kl. 13.10. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på social- og arbejdsmarkedspolitikken i Europa.

v/ Claus Larsen-Jensen, Direktør i FIC, Tidl. MF og MEP(S)

v/ Steen Gade, Formand for Nyt Europa, Tidl. MF (SF)

Kl. 13.40. Social og arbejdsmarkedspolitik i Europa. Status på den Sociale søjle og den frie bevægelighed i EU.

v/ Caroline de la Porte, Professor, Institut for International økonomi, politik og Business, CBS

Kl. 14.30. Fagbevægelsens holdning til social- og arbejdsmarkedspolitikken i Europa

v/ Bente Sorgenfrey, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og ansvarlig for det internationale arbejde

15:00 Pause

Kl. 15.30. EP-debat om et socialt Europa

Marianne Vind (S), Jakob Sejergaard (K), Jakob Nerup (Ø) og spidskandidat for SF, Margrete Auken.

Kl. 16.45 Afslutning

dagens ordstyrere: Britta Thomsen, tidl. MEP (S), og Søren Keldorff, Nyt Europa

Konferencen afholdes af