EU’s svar på implementeringen af verdensmålene – i Europa og i resten af verden

23. november 2016

Den 22. November 2016, fremlagde EU kommissionen dens svar på Agenda 2030 og verdensmålene og satte en strategisk tilgang for at opnå bæredygtig udvikling i Europa og i resten af verden. Dette har været længe ventet  efter at verdens ledere i september 2015 vedtog Agenda 2030, der har sat ramme for den globale bæredygtige udvikling frem til 2030. Det er den vision der globalt fremmer en bedre og mere fair og lige verden.  

EU kommissionen svar på Agenda 2030 og dens strategisk tilgang for at opnå bæredygtig udvikling i Europa og i resten af verden er opdelt i tre dele. For den første del om den Europæiske dimension (Communication on the next steps for a sustainable Europa future) uddyber hvordan kommissionens 10 politiske prioriteter bidrager til implementeringen af FN’s 2030 agenda for Bæredygtig Udvikling og hvordan EU vil opnå verdensmålene i fremtiden. Den anden del, omhandler europæisk konsensus på udvikling (Communication on a new European Consensus on Development) der forestår en samlet vision og ramme for udviklingssamarbejde for EU og dens medlemslande, på linje med 2030 agendaen. De sidste og tredje del omhandler et fornyet partnerskab med Afrika, de Vestindiske øer og Stillehavslandene, (Communication on a renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries) der forslår byggestene til at ny bæredygtig fase af relationen mellem EU og disse lande efter at Cotonou Partnership Agreement udløber i 2020.

EU kommissionen svar på 2030 agendaen vil inkludere to forskellige arbejdsspor. Det første spor er, at fuldt integrer verdensmålene i en europæisk politik ramme og i kommissionen nuværende prioriteringer, vurdere hvor EU står og identificere de mest relevante bæredygtighedsproblemer. Kommissionen forpligter sig dermed til at integrere verdensmålene ind i EU policies og initiativer. Det kræver regelmæssig afrapportering af EU’s fremskridt fra 2017 og fremme bæredygtig udvikling globalt i samarbejde med eksterne partnere. Kommissionen ønsker ligeledes at tage implementeringen videre med Rådet og Europa Parlementet. Derudover vil kommissionen lancere en multi-stakeholder platform der skal arbejde med opfølgningen og udvekslingen af best practices i implementeringen af verdensmålene. 

Kommissionen nævner, at det andet spor vil lancere reflektions arbejde der vil videreudvikle EU’s langsigtede vision og fokus på sektorbestemte policies efter 2020. Det nævnes også, at den nye flereårige financielle ramme efter 2020 vil omdirigere EU’s budget mod at opnå EU’s langsigtede mål.

Der er ingen tvivl om, at Nyt Europa mener at det er afgørende, at EU kommissionen kommer med et sådan oplæg for retlig implementering af verdensmålene og at det er EU der skal spille sin rolle i bedst at kunne implementere agenda 2030 og indfri de 17 verdensmål. Det er vigtigt, at også EU spiller den afgørende og ledende rolle (globalt) i at opnå og fremme implementeringen af målene. Samarbejdet mellem EU’s medlemslande skal ligeledes styrkes for at opnå bæredygtig udvikling og det er afgørende at EU’s fokus på implementeringens styrkes. Det er ligeledes vigtigt at understrege at EU’s samlede position har haft afgørende betydning for at verdensmålene og agenda 2030 blev vedtager ved FN’s generalforsamling i 2015.

Denne strategi er længe ventet og tiltrængt for at komme nærmere på opnåelsen af verdensmålene i Europa og verden. Men det må desværre erkendes at strategien ikke er særlig klar og den tager ikke det nødvendige opgør med “Business as usual“, hvilket er nødvendig for at opnå verdensmålenes ambitioner. Strategien bygger i stedet på Junkers egne 10 prioriteringer frem 2020, og hvad EU i forvejen gør for at fremme bæredygtig udvikling. Strategien tager altså ikke et opgør med den måde økonomisk politik føres på eller de nuværende fejlslagene polices som ikke har kun tackle nogle af de globale udfordringer verden står overfor i dag (ex. flygtningesituationen, klimaforandringer). 

Ligesom det er blevet understreget i vores Akademi For Bæredygtig Udvikling vil det være umuligt at implementere Agenda 2030 uden at bevæge os væk fra den nuværende dominerende fokus på økonomisk vækst og militær sikkerhed for i stedet at komme frem til et nyt bæredygtigt paradigme der prioriterer global solidaritet, menneskelig og planetær velvære og fremmer økonomisk fremgang indenfor de planetærer grænser.

Desværre har tilblivelsen af dette europæiske respons på verdensmålene også haft en manglende del af inddragelse af civilsamfundsorganisationer. Modsat tilblivelsen af verdensmålene, hvor civilsamfundet spillede en afgørende rolle for det høje ambitionsniveau, har dette være en lukket proces, hvilket er meget utilfredsstillende. For at opnå succesfuld implementering er det afgørende også at have et bredere, netværksorienteret “bottom-up” tilgang til policy formuleringer og implementeringsstrategier. Det gælder både på globalt, europæisk, nationalt og lokalt niveau.

Det er ærgerligt at EU’s strategiske tilgang til implementeringen ikke er mere ambitiøs og faktisk lever op til den globalt vedtagede vision for de næste 15 år. Vi har brug for at kæmpe videre for en ambitiøs europæisk implementeringsplan i fællesskab. Det er afgørende vigtigt, at EU sætter en ambitiøs plan, fordi disse udfordringer kan ikke løses af landene alene eller enkelte aktører.

Vi i Nyt Europa vil stadig kæmpe videre med den europæiske implementering af verdensmålene og mener det er afgørende at EU fremmer det ambitions niveau.