Flygtninge i Europa

12. november 2015

Vi har i det sidste år været vidne til den største flygtningekrise siden anden verdenskrig. Og på europæisk plan arbejdes der forsat på at at finde en løsning til at håndtere de store menneskestrømme, som flygter fra krig og terror til Europa. Men arbejdet går stadig langsomt, og er præget af stor uenighed mellem EU-medlemslandene. Rundt om bordet har vi på den ene side lande som ønsker, at EU skal tage et større ansvar, men på den anden side af bordet har vi en gruppe lande, som bygger mentale og fysiske mure om deres landegrænser. Men kan det være rigtigt, at nationale uenigheder skal spænde ben for en fælles aftale? Eller er det netop gennem EU samarbejdet, vi finder løsningen?

I Nyt Europa har vi prioriteret at sætte fokus på flygtningesituationen i Europa gennem forskellige arrangementer og kampagner. Hvis du vil være med i arbejdet, så kontakt os endelig

Vi har i samarbejde med CPH:DOX haft filmen Salam Neighbor på 2015 programmet, for at understrege menneskeligheden bag krisen der i øjeblikket finder sted.

Vi har tidligere også haft Morten Kjærum, tidligere direktør for EU’s agentur for grundlæggende rettigheder, til at holde oplæg om situationen i Europa

Konference: Krigen i Syrien – Flygtninge i Europa d. 28. april 2016

Torsdag den 28. april afholdte Nyt Europa et større arrangement, der satte fokus på Krigen i Syrien og flygtningesituationen i Europa.

Rasmus Boserup fra DIIS lagde ud med at opridse de bagvedliggende årsager til den situation der er i dag, og lagde vægt på dårlig regeringsførelse og svage stater, som afgørende for krisens eskalering. Morten Kjærum direktør på Raoul Wallenberg Instituttet talte fortalte gennemgik efterfølgende flygtningesituationen i Europa, og lagde vægt på at der var sket positive fremskridt, men at der stadig er langt endnu. Catherine Woollard, generalsekretær for European Council on Refugees and Exciles, var lagt fra mindre positiv og understregede at den politiske proces i Europa er dysfunktionel og irrationel. Hun understregende, at den humanitære sektor er usædvanligt presset, og flytter ressourcer fra andre kriseområder i verden til Syrien. Derfor er krisen en ikke en europæisk eller mellemøstlig udfordring, men en global udfordring.

Hvis interesse har vi lagt uddybende noter fra arrangementet på hjemmesiden: http://nyteuropa.dk/krigen-i-syrien-flygtninge-i-europa/

Konference: EU for menneskerettigheder d. 24. november 2015

Tirsdag d. 24. november afholdte Nyt Europa en stor konferencen om flygtningesituationen i Europa. Gennem en dags workshop fik deltagerne mulighed for at fordybe sig i et tema. De 3 temaer deltagerne havde mulighed for at fordybe sig i var 1)Menneskerettigheder & EU-lov – Hvad er EU´s udfordringer? 2) Flygtningepolitik – Hvordan bør EU håndtere flygtningestrømme i fremtiden? 3) Moral – Hvorfor har EU et moralsk ansvar?  Konferencen endte med at deltagerne havde udarbejdet konkrete løsningsforslag og anbefalinger i form af en appel, der videregives til politikere i Folketinget og Europa-Parlamentet.

Appel – EU FOR FLYGTNINGE

Slides fra konferencen:

EU-lov og menneskerettigheder– Louise Storgaard

Billeder fra konferencen

 

 

Konferencen blev støttet af

Europanævnet

 

stoettet_af_Europa_naevnet

Europakommissionen

Skærmbillede 2015-12-21 kl. 15.34.58logo_P4EU-DEM