Folkemøde: FN’s Verdensmål og Europa. Kan ’Big Data’ hjælpe os i mål?

16. juni 2017

Verdensmålene er nødvendige for at sikre en bæredygtig fremtid for os selv og for vores børn. En fremtid, hvor økonomisk og social udvikling ikke sker på bekostning af miljøet. Hvor uligheden og de politiske spændinger, vi ser i dag, også i vores hjørne af verden, mindskes. Men de stiller store krav til verdens lande – også Danmark. Sammen med Christian Friis Bach, tidligere udviklingsminister og senest chef for FN i Europa, og Niels Ploug, direktør i Danmarks Statistik, ser vi på: *Hvordan arbejder FN for at fremme en bæredygtig udvikling i Europa? Og hvorfor er statistik vigtigt for at kunne nå målet? *Kan vi i Danmark og Europa blive bedre til at tænke data ind i den politiske kontekst? *Hvilke muligheder ligger der i ’Big Data’ som innovativ måde at anvende data og statistik på til at måle globale fremskridt? Og til at fremme evidensbaserede politiske beslutninger om 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling? Mød Christian Friis Bach, Tidligere undergeneralsekretær i FN. Niels Ploug, Direktør, Danmarks Statistik.

Fredag 16. juni 10:30 – 11:30 E21 Det Globale Telt – Kampeløkke Havn

Vores folkemødeevents er støttet af Europanævnet