Historier om Verdensmålene #17: Partnerskaber for handling

6. december 2018

Tid: 6. December kl. 16-19.00, Sted: Folketinget, Christiansborg

Til event om mål # 17: ‘Partnerskaber for handling’ skal vi blive klogere på, hvad der konkret kan gøres for at realisere Verdensmålene inden 2030. Verdens mest ambitiøse plan kan nemlig kun opnås, hvis der samarbejdes på tværs af både sektorer, lande og ikke mindst økonomiske platforme. Derfor bliver dette events panel udvidet med eksperter fra flere vinkler.

Fra det overordnede globale perspektiv, vil UNDPs nordiske direktør Camilla Brückner byde ind med, hvordan der bl.a. fokuseres på god regeringsførelse og konfliktforebyggelse i opnåelse af verdensmålene, som UNDP har ansvar for at gøre løbende status med.

Med ekspertise i EU og Afrika, vil direktør med ansvar for Afrika i EU-kommissionens afdeling for udenrigsanliggende og sikkerhedspolitik, Birgitte Nygaard Markussen berige med viden om, hvad der fra vestlig side kan gøres for at bakke bedst muligt op om udviklingen i det Globale Syd, især med krav om stigning i udviklingsbistand.

Indenfor egne politiske rækker, vil formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, og socialdemokratiske folketingsmedlem, Kirsten Brosbøl præcisere hvad der fra dansk side kan gøres politisk i opnåelse af verdensmålene, hvor ingen må blive ladt tilbage.

Det danske civilsamfund er kendt som en stærk stemme i arbejdet med at mobilisere og styrke udviklingen i det globale syd. Til orientering om, hvordan der bedst muligt arbejdes med en bottom-up effekt, vil Sekretariatschef for Globalt Fokus, Peter Christiansen, bidrage med viden baseret på mere end 20 års erfaring i både det globale og lokale civilsamfund.

Jesper Nygård er administerende direktør i Realdania og besidder diverse bestyrelsesposter, blandt andet i C40 Cities Climate Leadership Group. Jesper har fingeren på pulsen ift. hvad der rør sig i samfundet og hvordan virksomheder kan følge med udviklingen. Han er optaget af at sikre en sammenhængskraft i samfundet, som er givtigt og bæredygtigt for virksomheder og borgere.

Camilla, Birgitte, Kirsten, Peter og Jesper er, om nogen, forandringsagenter, der bruger Verdensmålene som strategi for deres entreprenante, politiske og organisatorisk gøremål. De har fingeren på pulsen, de er innovative og så bidrager de alle til at gøre Verdensmålene til hverdagsmålene ude i den store verden, i EU og herhjemme.

Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Arrangementet bliver afviklet i samarbejde med Globalt Fokus og Magasinet 360