Historier om Verdensmålene 2.0: Når lokalsamfund går forrest

17. oktober 2019

Tid og sted: 17. oktober – 17:00 – 19:00  Strandengen 1, 8305 Samsø

Du kender måske de 17 Verdensmål, men vidste du også, at der er 169 delmål?

For at tale om 169 delmål, og se hvordan de samarbejder, besøger vi Energiøen Samsø, som har vist hvordan man kan arbejde med delmålene på tværs af Verdensmål, som klima, bæredygtig energi, vidensdeling, jobskabelse med mere. For hvordan ser det ud i praksis når man prøver at leve op til visse delmål?

Samsø er ikke bare en energiø og frontløber hvad angår bæredygtige samfund, øen er også en god historie! I to årtier har Samsingerne nu vist os, hvordan det her med bæredygtig og vedvarende energi skal ordnes, og med stor succes.

For at fortælle os om Energiøen og processen bag, vil Søren Hermansen, direktør for Energiakademiet, gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i forstærkning af lokalsamfund og hvad udfordringerne er hertil.

Dertil vil Steen Gade, medstifter af og tidligere formand for Nyt Europa, fortælle om det globale perspektiv.

Til begivenheden er der anlagt tid til spørgsmål til oplægsholderne og gruppearbejde om delmålene med feedback fra oplægsholdere.

Vi vil med Historier om Verdensmålene 2.0 give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et dansk, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her:
https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer

Hvis du vil vide mere om Energiakademiet og Nyt Europa, kan du læse om dem her:
https://energiakademiet.dk + https://nyteuropa.dk/

Tilmeld dig gratis her: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/81/

Dette arrangement er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union og Europanævnet. Afholderen af dette arrangement er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s eller Europanævnets holdninger.