Historier om Verdensmålene 2.0: Verdens arv, vores ansvar

3. december 2019

Tid og sted: Tinghuset Stevns. Algade 8, 4660 Store Heddinge.      Klokken 17:00 – 19:00

Du kender måske de 17 Verdensmål.
Men vidste du også, at der er 169 delmål?

For at tale om de 169 delmål, og se hvordan de hænger sammen, besøger vi Verdensarv Stevns, som har vist hvordan man kan arbejde med delmålene på tværs af de 17 mål: gennem formidling, bæredygtig turisme, naturbevarelse, jobskabelse mm.

For hvordan ser det ud i praksis, når man prøver at leve op til visse delmål?

Stevns Klint er ikke bare et smukt landskab; det er også det bedste sted i verden at se og opleve sporene fra den asteroide, som for 66 millioner år siden ramte Jorden og udryddede halvdelen af alt liv på kloden! I mere moderne tid har vi udryddet 60% af alle dyrearter siden 1970 – er vi mere skræmmende end en asteroide? Hvad kan vi lære af disse tal, og hvad vil vi som mennesker gøre fremadrettet?

* For at fortælle os om Verdensarv Stevns vil direktør Tove Damholt gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i forståelsen af Stevns Klint og hvorledes de arbejder med Verdensmålene i deres partnerskaber.

* Dertil vil kampagnekoordinator i Our Fish, medstifter af Ekspedition Plastik og bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, Berit Asmussen, fortælle om truslerne mod biodiversitet og liv i havet, forårsaget af menneskelig adfærd og forbrug.

* Tidligere direktør for Miljøstyrelsen og fhv. medlem af Folketinget for SF, Steen Gade, vil fungere som moderator for dagens arrangement.

* Til begivenheden er der tid til spørgsmål til oplægsholderne og gruppearbejde om delmålene med efterfølgende feedback!

Vi vil, med Historier om Verdensmålene 2.0, give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et dansk, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra alle tre plan kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her:
https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer

Hvis du vil vide mere om Stevns Klint og Nyt Europa, kan du læse om dem her:
https://www.stevnsklint.com/da/forside/ + https://nyteuropa.dk/

Tilmeld dig gratis her: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/88/

Dette arrangement er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union og Europanævnet. Afholderen af dette arrangement er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s eller Europanævnets holdninger.