Historier om verdensmålene #7: Bæredygtig Energi

7. maj 2018

Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360 inviterer gennem hele 2018 – i samarbejde med en række partnere, til ‘Historier om verdensmålene’; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på og skaber handling.

DU som borger er inviteret!

Vi vil med dette event fokusere på mål # 7 om Bæredygtig Energy, som er livsafgørende for alles livskvalitet, både i det globale syd og herhjemme i EU.

Dette arrangement er lavet i samarbejdet med EnergyLab Nordhavn

Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliader, og da befolkningstallet bliver ved med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive
større. Derfor er der er stort behov for en betydelig stigning i produktion af vedvarende energi. Vi vil med dette event fokuserer på vigtigheden af vedvarende energi både i europæisk kontekst og i
forhold til den tidligere generalsekretærs for FN Ban Ki-moons initiativ “Sustainable Energy For All” , og hvad der skal til for at de udviklede lande får bæredygtige energikilder.

Seniorrådgiver med stor ekspertise og lang karriere indenfor bæredygtig energi i udviklingslandende Rene Karottki vil gøre os kloge på hvordan bæredygtig energi har betydning for millioner af menneskers liv og hvad der skal til for at nå målet om bæredygtig energi for alle i det globale syd.

Viceadministerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge vil sætte fokus på EU’s kommende energiunion og hvilke muligheder et så stort infrastruktur projekt skaber for Europas fremtid.

Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Tilmelding via nemtilmeld

Denne eventrække er bl.a. støttet af Europanævnet