Humanistisk og Åbent

7. december 2016

Vores udgangspunkter er, at alle mennesker er forskellige, og at alle mennesker er lige meget værd. Vi ser fællesskaber som essentielle. Både i forhold til social trivsel, men også i forhold til medmenneskelig tillid og gensidig forståelse. Vi arbejder ud fra en præmis om, at forskellighed og mangfoldighed er en gevinst og en ressource for samfundet, og derfor byder vi nye idéer og nye mennesker velkommen.

Menneskesyn

  • Mennesker er altid en del af fællesskaber
  • Alle mennesker er lige meget værd
  • Mennesker er forskellige
  • Mangfoldighed er en ressource
  • Tillid til det gode i mennesket

Åbent

  • Bygger på det universelle
  • Velkommer mangfoldighed
  • Velkommer nye idéer
  • Velkommer nye mennesker
  • Ser det nye som muligheder

I relation til denne brede tilgang til et humanistisk og åbent Europa, har Nyt Europa siden sommeren 2015 haft stort fokus på Flygtningesituationen i Europa.