Institutioner

7. december 2016

Det er både vigtigt med fælles regler og samtidig at kunne håndhæve de fælles regler, både overnationalt og globalt. Det betyder bl.a. en sikring af det økonomiske grundlag for EU’s fælles institutioner gennem skatter, fx fælles virksomhedsbeskatning og tobin-tax. Det indebærer også at arbejde for, at de åbne indre grænser styrkes, og at den ydre grænse håndhæves gennem EU’s institutioner.

Stærkere EU institutioner hænger sammen med stærkere globale institutioner. Derfor er det også en målsætning, at EU – som led i global repræsentativitet – er repræsenteret i sikkerhedsrådet. Det er centralt at få en FN reform med stærkere globale regler og håndhævelse af disse. Det er ligeledes centralt, at konventionerne og de internationale domstole styrkes. Således sikrer vi fælles regler og håndhævelse i forhold til skattely og skatteunddragelse samt globale lønmodtagerrettigheder. Samtidig er det essentielt med en fælles udviklingspolitisk front med vægt på bæredygtighed, konkurrencedygtighed og fair trade, hvilket bindende globale miljø- klima- og ressourceregeler vil bidrage til.

Stærke overnationale institutioner

 • Fælles regler og evne til håndhævelse af fælles regler
 • Sikring af det økonomiske grundlag for EU’s fælles institutioner gennem skatter f.eks. fælles virksomhedsbeskatning og tobintax
 • Styrkelse af de åbne indre grænser, håndhævelse af den ydre grænse gennem EU’s institutioner

Stærke globale institutioner

 • Stærkere EU institutioner hænger sammen med med stærkere globale institutioner
 • FN reform med stærkere globale regler og håndhævelse
 • EU repræsenteret i sikkerhedsrådet – som led i global repræsentativitet
 • Styrkelse af konventioner
 • Styrkelse af internationale domstole
 • Fælles regler og håndhævelse ift skattely og skatteunddragelse
 • Globale lønmodtagerrettigheder herunder ret til faglig organisering,
 • Bindende miljø/klima/ressourceregler
 • Udviklingspolitik med vægt på bæredygtighed, konkurrencedygtighed, fair trade