KOM TIL MIDDAG OM EUROPAS FREMTID

19. september 2018

Onsdag den 19. september 2018 kl.17.00-21.00 på Krogerup Højskole

MØD BLANDT ANDRE MINISTER FOR FISKERI OG LIGESTILLING OG MINISTER FOR NORDISK SAMARBEJDE EVA KJER HANSEN, NÅR KROGERUP ÅBNER DØRENE FOR ET MINI-BORGER-KONVENT OM DET KOMMENDE EUROPA-PARLAMENTSVALG.

Europa tilhører os alle, og vi er både en del af de omvæltninger, der sker, samt de løsninger der skal til for at sikre den bedst mulige udvikling. Som danske borgere kan vi især påvirke inden for landets grænser, men som europæere kan vi endda også influere inden for vores fælles EU. Til maj 2019 er der igen Europa-Parlamentsvalg, hvor man med sin stemme kan afgøre, hvem der politisk skal påvirke EU indefra.

Borgernes magt er vigtig, og derfor vil vi gerne invitere til borgerkonvent, hvor man både får chancen for direkte at høre fra danske politikere, hvad de ønsker for fremtidens EU, men også oplyse dem om, hvad borgerne omkring Krogerup mener, de bør arbejde mere for i Bruxelles.
Efter oplæg fra minister for fiskeri og ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V) vil der være debat blandt Europa-Parlaments-kandidaterne Eva Flyvholm (Ø), Rasmus Nordqvist (Å), Kenneth Kristensen Berth (DF), Pernille Weiss (K), Karsten Hønge (SF) & Jeppe Kofod (S).

Paneldebatten tager udgangspunkt i to overordnede spørgsmål:
1. Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen?
2. Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?

Efter debatten vil de fremmødte borgere blive opdelt i workshops og komme nærmere, hvilket EU vi selv ønsker. Ideer vil blive fremlagt, indsamlet og givet videre til politiske beslutningstagere.

Så kom forbi til en spændende aften med gratis debatoplæg og middag, samt ikke mindst muligheden for en givende samskabelses-proces med andre fra dit lokalsamfund for at sikre, at jeres behov bliver hørt hele vejen til Bruxelles. Vi ønsker at nå ind til roden af udfordringer og komme med bud på løsninger eller nye ideer til det europæiske samarbejde.
Borgerkonventet afholdes af Nyt Europa med Højskoleforeningen, Udenrigspolitisk Selskab og Krogerup Højskole. Arrangementerne er støttet af Europanævnet.

Krogerup Højskole, Krogerupvej 13 Humlebæk

Tilmeld dig arrangementet her