Konventionskonference på Christiansborg

15. december 2016

Oplægsholdernes præsentation

Det er vigtigt, at vi som tilhængere af internationalt forpligtende samarbejde går stærkt ind i diskussionen om konventionerne i den kommende tid, hvor regeringen forbereder et udspil, men også at vi tør diskutere de få og små hjørner i konventionerne, sagde Nyt Europas formand Steen Gade på Nyt Europa og Institut for Menneskerettigheders konference om internationale konventioner den 13.12. på Christiansborg. Steen Gade varslede, at Nyt Europa vil følge regeringens arbejde og diskussionen tæt og tage initiativer sammen med andre organisationer.

Steen Gade mente, at der er et stort behov for at få fakta om konventionerne og menneskerettighedsdomstolen til offentligheden. Det drejer sig både om den store plan og i forhold til konsekvenserne for de enkelte mennesker. Vi skal sørge for at få oplysninger om, hvorfor vi har konventioner, de gode internationale spilleregler mellem og i staterne som beskyttelse af de enkelte menneskers rettigheder, og samtidig diskutere de små hjørner af konventionerne, som giver vanskeligheder – og også for at give vanskelighederne med reglerne de rette små proportioner.

Der var blandt de tilstedeværende politikere på konferencen en relativ konsensus om konventionerne, idet dog Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ikke var til stede. Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Henrik Dahl fra Liberal Alliance understregede, at regeringen ikke ville opsige konventionerne, men undersøge og diskutere for evt. at justere fortolkninger og komme med forslag til ændringer. Henrik Dahl sagde, at Danmark som en småstat havde en stor interesse i at få en international retsorden, der er udfordret,  til at fungere. Det vil ikke være godt, hvis staterne begår civil ulydighed, sagde Henrik Dahl. Michael Aastrup, der sammen med 23 andre er vicepræsident for Europarådet vurderede, der nok ikke er behov for justeringer af Flygtningekonventionen, men at det nok burde være nemmere at udvise kriminelle selvom de har familie i Danmark, og at det nok burde være lettere,  at sige nej tak til at give statsløse indfødsret, hvis det bliver overvåget at PET.

Flere kritiserede Aastrups overvejelser. En ændring af statsløsekonventionen, så man ikke gav indfødsret til mennesker overvåget af PET, ville kun have symbolsk værdi i Danmark, fordi man alligevel ikke kunne udvise de meget få der ville være omfattet. En sådan ændring og en ændring, så det blev nemmere at udvise af kriminelle med familie i en stat, sagde flere, kunne åbne et farligt spil, hvor f.eks. Rusland, Tyrkiet, Ungarn og Polen kunne praktisere og få ændringer med helt urimelige konsekvenser.

Der var hos alle enighed om, at der er behov for at få nedbragt en alt for lang sagsbehandlingstid i den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og også om, at det var vanskeligt.

Flere ønskede, at konventionerne i højere grad drejede sig om kernen i de demokratiske menneskerettigheder,  og at mans skulle have skåret tosserier væk. Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen nævnte, at ændring af pensionslove og støj ved lufthavne og diskoteker, nok kunne være alvorlige problemer den enkelte, men ikke var et internationalt menneskerettighedsproblem.