Konventionskonference

13. december 2016

I de sidste år er der med stadig stigende styrke i den danske – og til dels også i andre landes – debat blevet fremført, at en række vigtige konventioner bør laves om. Konventioner der alle er færdigforhandlet og vedtaget i lyset af 2. verdenskrigs erfaringer. De konventioner, der oftest er blevet diskuteret er statsløsekonventionen, flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionen.

En afgørende del af argumentationen imod konventionerne er mere generelle og handler om at “de hindrer os i at føre den politik, som vi selv vil” ” derfor er de en del af et elitært projekt, der tilsætte det lokale demokrati “. Altså en helt grundlæggende diskussion om, hvordan man skal indrette sig som land.

På baggrund af denne debat inviterer Institut for Menneskerettigheder og Nyt Europa til offentlig konference i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag d. 13. December kl. 8.30-12.00.

Tilmelding er nødvendigt: Link

8.30 -9.00 Check-in og kaffe

9.00-9.15 Introduktion og velkommen v. Steen Gade

9.15-10.00 Oplæg ved:

Louise Holck (Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder): Hvorfor har vi konventioner og hvad er historien bag dem?

Jonas Christoffersen (Direktør, Institut for Menneskerettigheder) Er den Europæiske menneskerettighedskonventionen til diskussion?

Eva Ersbøll (Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder): Statsløsekonventionen, skal den udfordres?

10.00-10.45: Politisk panel debat

Mette Gjerskov (S)
Michael Aastrup Jensen (V)
Carolina Magdalene Maier (Å)
Lisbeth B. Poulsen (SF)
Marie Krarup (DF)
Henrik Dahl (LA)
Martin Lidegaard (RV)

10.45 -11.00 Kaffepause

11.00 – 11.50 Refleksioner og debat – hvad betyder de politiske udmeldinger konkret. Kommentarer fra oplægsholdere og fra publikum.

11.50 – 12.00 Sikre at DK altid vil overholde internationale konventioner – og betydningen af at DK kan/bør bære rollen som forgangsland. – Afslutning ved Nyt Europa.

Konferencen er støttet af Europanævnet