Krav 1: Inddragelse af borgere og civilsamfund

30. april 2019

EU-borgernes og civilsamfundets interesser skal vægtes over finansielle og kommercielle særinteresser.
Civilsamfundet og alle borgere i Europa, også børn og unge, skal kunne deltage i offentlig debat og politik,
så demokratisk dialog og aktivt medborgerskab fremmes. Beslutningsprocesser i EU og nationale regeringer
skal være gennemsigtige for at sikre ansvarlighed. Det skal styrke borgernes tro på et bæredygtigt og
retfærdigt Europa.

#Europewewant