Krav 10: Human asyl- og migrationspolitik

30. april 2019

EU skal indtage en ledende rolle for at sikre, at den stigende migration – i Europa såvel som globalt –
håndteres på en måde, der sikrer og gavner alle involverede parter. Migranter bør blive budt velkomne i
Europa. Asylansøgere, der ankommer til Europa, bør modtage den hjælp og beskyttelse, de har brug for, og
behandles efter ånden i FN’s flygtningekonvention. EU må dermed sikre overholdelse af
menneskerettighederne for både migranter og flygtninge i EU.

#Europewewant