Krav 11: Nødvendig og ansvarlig forskning

30. april 2019

EU-finansieret forskning skal rettes mod samfundsmæssige udfordringer og skabe resultater til gavn for
alle. Den skal være demokratisk funderet og have fokus på planetære grænser. Forskningen, vi finansierer i
dag, er afgørende for vores fremtidige samfund og planet, og skal bidrage til at Europa og verden er et
bæredygtigt, fredeligt og sundt sted at leve. Forskning udelukkende til snævre militære eller kommercielle
formål bør nedprioriteres.

#Europewewant