Krav 12: Bæredygtigt EU-budget

30. april 2019

EU’s budget bør tage udgangspunkt i mennesker og planeten. Budgettets potentiale til at skabe forandring
og katalysere bæredygtig udvikling, økonomisk retfærdighed og velfærd skal udnyttes.Det sker gennem
investeringer i social- og sundhedsvæsen, uddannelse, kultur og klimaindsatser. EU’s budget skal gøres
mere gennemsigtigt, og ikke-bæredygtige investeringer og subsidier fra skal stoppes eller fases ud.

#Europewewant