Krav 2: Lighed, ligestilling og menneskerettigheder

30. april 2019

Politikker og lovgivning skal respektere menneskerettighederne og sikre, at alle EU-borgere kan benytte
deres friheder og rettigheder til at agere ud fra individuelle overbevisninger. EU bør forbedre politikker og
handlingsplaner for at opnå ligestilling mellem køn på europæisk plan og arbejde for at sikre, at mennesker
udsat for diskrimination får bedre vilkår, og at alle har lige muligheder for at leve deres liv med
selvbestemmelse og værdighed.

#Europewewant