Krav 3: Velfærd og social inklusion

30. april 2019

Europas sociale model skal tilbyde alle borgere tryghed og beskyttelse, nedbringe fattigdom og øge trivslen
for alle. Anstændige jobs, gode arbejdsforhold og rimelige indkomster skal mindske skel mellem rig og fattig
og sikre, at alle borgere nyder godt af høje levestandarder. EU skal arbejde for social inklusion, ligestilling
mellem køn, bedre sundhedssystemer, adgang til boliger, kvalitetsuddannelse og muligheder for kulturel
deltagelse og udfoldelse.

#Europewewant