Krav 4: Ambitiøs klimaindsats

30. april 2019

Paris-aftalen skal implementeres fuldt og helt for at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5° C og
skal tænkes ind i EU’s mål for udledninger i 2030 og 2050. EU skal fremskynde en socialt retfærdig og grøn
omstilling mod 100% vedvarende og ren energi, som er tilgængelig og til at betale for alle borgere, også
gennem lokalt ejerskab. En effektiv energiomstilling kræver også en hurtig udfasning af fossile brændsler og
et fald i energiforbrug.

#Europewewant