Krav 5: Ordentlig forvaltning af naturressourcer

30. april 2019

EU skal sikre, at miljø beskyttes, og naturressourcer forvaltes ordentligt, både i Europa og i det globale syd.
Der er brug for høje fælles miljøstandarder på europæisk plan, som kan sørge for ren luft og rent vand.
Oprindelig natur, skove og biodiversitet skal bevares, både i Europa og globalt. Nye tiltag skal bringe
europæisk forbrug ned til et niveau, der er i overensstemmelse med jordens kapacitet til produktion og
reproduktion af ressourcer.

#Europewewant