Krav 6: Bæredygtige og sunde fødevaresystemer

30. april 2019

EU’s landbrugspolitik skal omlægges og sikre sunde fødevaresystemer og produktion af næringsrige
fødevarer. Overgang til økologiske og mindre landbrug, der kan få rimelige priser for deres produkter, skal
prioriteres. Der skal mere fokus på fødevaresuverænitet, lokale markeder, minimeret madspild og ophør af
”fødevare-dumping” i det globale syd. Natur og miljø skal beskyttes, og skov genplantes, som værn mod
klimaforandringer.

#Europewewant