Krav 7: Retfærdige skattesystemer

30. april 2019

EU skal aktivt arbejde for skattesystemer, der er retfærdige for alle, ved effektivt at bekæmpe international
skatteunddragelse og hurtigt at sætte en stopper for alle europæiske skattely. Klar og utvetydig beskatning
og opkrævning af afgifter skal sikre, at alle virksomheder i Europa betaler deres andel i skat og derved
bidrager både til de nationale og samlede EU-budgetter, som skal være med til at sikre velfærd i
medlemslandene og i hele Europa.

#Europewewant