Krav 8: Rimelige handelsforhold

30. april 2019

International handel skal ses som en vej til at udveksle varer og ydelser, både effektivt og socialt- og
miljømæssigt bæredygtigt. Handels- og investeringsaftaler skal tjene de fælles interesser og også gavne
arbejdere og mindre producenter. Handelsaftaler skal ikke kun være til for multinationale virksomheder og
investorer eller designes til blot at nedbringe omkostninger og forpligtelser. Særlig investorbeskyttelse og
VIP-rettigheder bør afskaffes.

#Europewewant