Krav 9: Stærkt globalt lederskab

30. april 2019

EU har et globalt ansvar for, at FN’s mål for bæredygtig udvikling nås i 2030, og al EU-politik skal være i
overensstemmelse med de 17 Verdensmål. EU’s udviklingsbistand skal prioritere de mindst velstillede
lande og dårligst stillede befolkningsgrupper. Investeringer skal styrke bæredygtig udvikling, sikre
fundamentale rettigheder og bekæmpe fattigdom verden over. EU skal sikre, at europæiske virksomheder i
udlandet lever op til menneskerettighederne.

#Europewewant