Krogerup: Debat om fremtidens Europa

19. marts 2019

Europa tilhører os alle, og vi er både en del af de omvæltninger, der sker, samt de løsninger der skal til for at sikre den bedst mulige udvikling. Som danske borgere har vi, frem til Europa-Parlamentsvalget, en unik mulighed for at høre, hvad vores politikere vil med Danmark og EU’s fremtid.

Derfor vil vi gerne, 11 dage før BREXIT, sætte det europæiske demokrati i centrum og invitere til debat med Europa-Parlamentskandidaterne Eva Flyvholm (Ø), Mette Bock (I), Bergur Larsson Løkke Rasmussen (V), Pernille Weiss (C), Rasmus Nordqvist (Å), Karsten Hønge (F), Jeppe Kofod (A), og Karen Melchior (B) for at høre deres bud på, hvordan de mener, fremtidens EU skal være: Om den grønne dagsorden skal være mere i fokus, hvad deres holdning er til skattepolitikken, flygtninge og migrations spørgsmålet er eller noget helt fjerde?

Først vil kandidaterne få mulighed for at fremlægge deres syn på fremtidens EU. Derefter vil der være debat inddelt i 4 runder, hvor du kan få mulighed for at stille spørgsmål til deltagerne.

1. Klima
2. Flygtninge og Migration
3. Skat
4. Åben debat

Så kom forbi til et spændende debat-arrangement, hvor du får mulighed for at stille lige præcis det spørgsmål, du har gået og tænkt over.

*Vi afventer stadig svar fra DF på, om de kan stille med en kandidat.

PRAKTISK INFORMATION
Alle er velkomne! Vi vil dog meget gerne vide på forhånd, hvor mange der kommer, så vi kan stille stole frem og brygge kaffe og bage kage i passende mængder. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden:

krogerup.dk/om-krogerup/kalender/tilmeldning-kc/

Arrangementet afholdes med tilskud fra Europanævnet.

Nice to know:
Arrangementet er også gratis for medlemmer af Krogerups Venner. Det koster 250 kr. at blive medlem af foreningen. Et medlemsskab giver gratis adgang til de fleste arrangementer på Krogerup Højskole.

Hvis du vil være medlem af Krogerups Venner, skal du indbetale de 250 kr. på konto: reg.nr.: 3543, kontonr.: 12614470 eller via MobilePay: 81880667. Husk at skrive navn og gerne mailadresse på indbetalingen. Evt. yderligere støttebidrag indbetales på samme måde. Husk at skrive “Krogerup ven” samt navn og mailadresse.