Søg praktik efterår 2020/21

Om Nyt Europa:

Nyt Europa er en politisk NGO der tror på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden – bl.a. med et stærkt fokus på verdensmålene og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, hvor civilsamfundet, EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.

 

POLITISK PRAKTIKANT – med fokus på EU og FN’s Verdensmål

Arbejdsopgaver og erfaring:

Som praktikant hos Nyt Europa bliver du involveret i flere projekter, og du får praktisk erfaring med interessevaretagelse og at udvikle, koordinere og gennemføre projekter. Du kommer til at få et dybt kendskab til EU-politik, samt hvordan civilsamfundsorganisationer fungerer i EU. Dine kompetencer inden for projektkoordinering, politisk interessevaretagelse og formidling vil blive styrket, og du kommer til at møde stakeholders indenfor det danske og internationale civilsamfund. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os, at du blandt andet vil beskæftige dig med følgende:

 • Planlægning og afholdelse af events og debatarrangementer bl.a. ved ambassader i Danmark
 • Udarbejdelse af tænketanksudspil og politiske analyser
 • Arbejde med politiske udviklings- og forandringsprocesser i forhold til EU og Europas udfordringer, og samtidigt bidrage til bæredygtige visioner for EU og Europas fremtid
 • Udvikling af aktivistiske kampagner bl.a. i forhold til verdensmålene
 • Være en del af vores internationale projekter med fokus på demokrati og oplysning

 

Vores ønske til dig som praktikant:

 • Du har gåpåmod og godt humør
 • Du tør tage ansvar og byde ind med idéer og holdninger
 • Du har en bred samfundsmæssig interesse
 • Du har interesse for formidling og politiske processer samt de sociale medier
 • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse eks. Statskundskab, Europæiske studier, Kommunikation, Forvaltning, Offentligt politik og velfærd, Sociologi, International Business, Global Studies, International Business eller lign.

 

Derudover er det en fordel hvis:

 • Du har erfaring med politiske problemstillinger og interesserer dig for den politiske udvikling i Europa og EU
 • Du kan arbejde strategisk og har forståelse for og/eller har erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation

 

 

KOMMUNIKATIONS/UDDANNELSESPRAKTIKANT – til uddannelsesprojekter, unge og engagement i Verdensmålene

Arbejdsopgaver og erfaring:

Vil du være med til at engagere unge i Europa, EU og Verdensmålene? Interesserer du dig for unge, uddannelse, EU og bæredygtighed? Synes du det kunne være sjovt at arbejde med frivillige?Som praktikant hos Nyt Europa bliver du en del at team, hvor du vil indgå i flere forskellige projekter, alt sammen med Europa og/eller Verdensmålene som omdrejningspunkt. Du vil få praktisk erfaring med at udvikle og koordinere projekter, samt den kommunikative del herved. Afhængig af dine interesser, vil du få erfaring med og viden om unges engagement i EU-debatten. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os blandt andet, at du vil beskæftige dig med følgende:

 

 • Planlægning og afvikling af events og debatarrangementer
 • Frivilligledelse- og koordinering af unge frivillige i Nyt Europas ungenetværk
 • Udførelse af ansøgninger, herunder fonds- og eventsansøgninger
 • Løbende kommunikations- og formidlingsopgaver herunder udformning af artikler, nyhedsbrev, tekst og billeder til sociale medier. Her vil du bl.a. få erfaring med programmerne Mailchimp og WordPress
 • Interagere med andre organisationer med fokus på Verdensmålene

 

Vores ønske til dig som praktikant:

 • Du er skarp med en pen og kan formidle på en enkel og overskuelig måde til forskellige målgrupper
 • Du har gåpåmod og godt humør
 • Du tør tage ansvar og byde ind med idéer og holdninge
 • Du har mod på at arbejde med frivillige
 • Du interesserer dig for bæredygtighed og EU
 • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, eks. Pædagogik, Samfundsvidenskab, Uddannelsesvidenskab, Kommunikation, Socialvidenskab eller lign.

 

Derudover er det en fordel hvis:

 • Du har erfaring med uddannelse, undervisning og/eller kommunikation
 • Du har forståelse for og erfaring med at arbejde med og måske lede frivillige
 • Du har interesse for og måske erfaring med formidling og medier, herunder sociale medier

 

Nyt Europa tilbyder:

 • Mulighed for at tage ansvar for forskellige opgaver
 • Løbende udviklingssamtaler og sparring
 • Stor medbestemmelse ift. arbejdsopgaver
 • Mulighed for at deltage i konferencer og arrangementer for at styrke din faglige udvikling og netværk
 • Mulighed for at deltage i internationale rejser og møder
 • Fleksible arbejdstider generelt, og særligt i perioder med eksamen og påkrævet studieaktivitet
 • Du bliver en vigtig del af et lille team med engagererede kollegaer, der arbejder tæt sammen og giver faglig sparring
 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen

 

Praktisk information:

Praktikperioden løber fra start september 2020 til januar 2020. Start- og slutdato er fleksible, så det passer ind i dit studieforløb. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Du kommer til at arbejde på Nyt Europas kontor på Nybrogade 22, lige overfor Christiansborg.

 

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 10. marts til Lea Friedberg på mail lea@nyteuropa.dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes sendes her eller på telefon +4531419674.

 

Vi indkalder løbende til samtaler.