Ledige stillinger

Nyt Europa søger:

Kreativ projektleder til facilitering og koordinering af spændende aktiviteter  

Klimakrisen bliver mere akut for hver dag. Den sociale krise får regeringer over hele verden til at vakle. Sikkerhedspolitikken og verdensordenen er til debat. Udfordringer fra forskellige typer populisme stiller spørgsmålstegn ved fremtidens samfund. Europa og EU er i centrum for diskussionerne. Brænder du for at engagere mennesker politisk og sætte den Europa politiske dagsorden? Har du erfaring med projektledelse og drive for afvikling af større begivenheder? Så er du måske Nyt Europas nye projektleder.

Jobbet:

Nyt Europa søger en projektleder til at indgå i vores team i København. Første arbejdsopgave er at lede vores store forårsprojekt Young Europe is Voting

 • Projektet: Set i lyset af det kommende Europaparlamentsvalg i maj 2019, samler vi 1000 engagerede unge fra hele Europa til at diskutere Europas fremtid. I samarbejde med Højskoleforeningen og 10 danske højskoler, sikrer vi rammerne for en indholdsrig uge med fællesskab på tværs af grænser, kulturer og sociale ståsteder, som fundament for demokratisk samfundsdeltagelse og politisk forståelse. Efter ophold på højskoler rundt om i landet, samles 200 af de unge på Ungdomsøen udenfor Københavns Havn for sammen at udarbejde visioner og statements, der vil blive overleveret til de nyvalgte i Europaparlamentet.

Med Young Europe is Voting håber vi på at viden og opmærksomhed på det kommende Europaparlamentsvalg, vil sikre en højere stemmeprocent blandt unge end ved sidste valg.

Udover at være lead på det store forårsprojekt som vi udvikler sammen med andre, vil du komme til at arbejde med Nyt Europas strategiske arbejde fremadrettet, og skabe den røde tråd i organisationens aktiviteter.

Om Nyt Europa

Nyt Europa er en NGO der arbejder for en mere deltagende og bæredygtig verden. Vi tror på at EU kan spille en central rolle i at sikre dette, bl.a. gennem et stærkt fokus på verdensmålene, menneskerettigheder og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Verden står overfor globale udfordringer, som et styrket EU og Europa kan være med til at løse.

Rollen

Som projektleder i Nyt Europa vil dine primære arbejdsopgaver ligge indenfor koordinering og facilitering af Young Europe is voting projektet, samt skabe strategiske visioner for organisationens fremtidige aktiviteter. Det indebærer bl.a. at:

 • Udarbejde rekrutteringsstrategi, arbejdsplaner og eventplanlægning
 • Kommunikationsopgaver if. annoncering, medieomtale og dækning af projektet
 • Strukturere og koordinere projektafviklingen før og efter højskole- og øophold
 • Stå for budget, evaluering og efterfølgende afrapportering af projektet
 • Søge midler hos fonde og samarbejdspartnere til fremtidige projekter
 • Arbejde med den strategiske planlægning af landsigtede aktivitetsmål

Den ideelle kandidat:

 • Er god til at engagere og holde niveauet højt blandt især unge
 • Er en god samarbejdspartner og kan navigere mellem flere aktører
 • Har stærke koordinerende og strukturelle evner
 • Kan bevare overblikket i hektiske tider og holde fokus
 • Erfaring med afvikling af større projekter, debatarrangementer eller events er en fordel, men ikke et krav
 • Viden om og/eller interesse for politisk udvikling i Europa og EU især inden for organisationens interessefelter, eks. verdensmålene for bæredygtig udvikling.
 • Stærk kommunikator på sociale medier, blogindlæg og i pressen

Vi tilbyder dig:

En 37-timers projektansættelse med mulighed for forlængelse. Du kommer til at arbejde i et livligt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor vi vægter selvstændighed og fleksibilitet højt. Du kommer til at arbejde i en lille organisation i hastig udvikling med fuld fart frem, med andre som brænder for at bidrage til en bedre verden. I Nyt Europa vil du komme til at samarbejde med personer med mange forskellige erfaringer, politisk, professionelt og personligt, med aktive i alle aldre. Du vil komme til at møde samarbejdspartnere i Danmark og Europa på alle niveauer fra græsrod til minister.  Med ansættelsesperiode indenfor et spændende valgår, vil du få direkte indsigt i og hands-on erfaring med politisk viden, kampagneførelse og projektudvikling.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 10. januar 2019 kl. 12.00 Send din motiverede ansøgning og CV til sekretariatsleder Julie Rosenkilde jr@nyteuropa.dk For yderligere info om stillingen, kontakt gerne Julie Rosenkilde på mail eller 28 43 88 47


 

 

 


Praktikant i foråret 2019

Vil du være med til at sætte Europa, EU og Verdensmålene på skoleskemaet for unge over hele landet? Interesserer du dig for unge, uddannelse, EU og bæredygtighed? Så er du måske Nyt Europas praktikant til foråret 2019.  Som praktikant i Nyt Europa kan du få mulighed for at få praktisk erfaring med formidling, strategisk kommunikation og undervisning ud fra en europæisk og verdensmåls dagsorden.

Arbejdsopgaver og erfaring:

Som praktikant hos Nyt Europa bliver du involveret i flere projekter, og du får praktisk erfaring med at udvikle, koordinere og gennemføre projekter. Dine kompetencer inden for projektkoordinering og kommunikation vil herigennem blive styrket. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os blandt andet, at du vil få følgende opgaver:

 • Udvikling og facilitering af Nyt Europas undervisningsforløb om Verdensmålene
 • Planlægning og afvikling af events, konferencer og debatarrangementer
 • Videreudvikling af Nyt Europas uddannelses frivillignetværk
 • Løbende kommunikations- og formidlingsopgaver herunder udformning af artikler, nyhedsbrev, tekst og billeder til sociale medier, opdatering af Nyt Europas hjemmeside. Her vil du bl.a. få erfaring med programmerne Mailchimp og WordPress
 • Interagere med andre organisationer, med fokus på global udvikling
 • Erfaring med arbejdsgangene i en politisk ledet organisation

Om Nyt Europa:

I Nyt Europa tror vi på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden – bl.a. med et stærkt fokus på verdensmålene og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, og EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.

Dine kompetencer:

 • Du er skarp med en pen og kan formidle på en enkel og overskuelig måde til forskellige målgrupper.
 • Du har erfaring med uddannelse, læring og/eller kommunikation.
 • Du interesserer dig for bæredygtighed og EU.
 • Du har interesser for formidling, internettet og sociale medier.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning og projektkoordinering, samt har forståelse for arbejde i frivillige foreninger
 • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, eks. Pædagogik, Uddannelsesvidenskab, Kommunikation, Antropologi, Sociologi, Procesledelse, Socialvidenskab eller Sociale innovations studier

Nyt Europa tilbyder:

 • Ansvaret for et selvstændigt uddannelsesprojekt
 • Løbende udviklingssamtaler og sparring
 • Stor medbestemmelse i forhold til arbejdsopgaver
 • Mulighed for at deltage i konferencer og arrangementer for at styrke din faglige udvikling og netværk
 • Fleksible arbejdstider generelt, og særligt i perioder med eksamen og påkrævet studieaktivitet
 • Du bliver en vigtig del af et lille team med engagererede kollegaer, der arbejder tæt sammen og giver faglig sparring
 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen

Praktisk information:

Praktikperioden løber februar – juli 2019. Start- og slutdato er fleksible, så det passer ind i dit studieforløb. Den ugentlige arbejdstid er 32 timer. Du kommer til at arbejde på Nyt Europas kontor på Svanevej 22, København NV

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 10. oktober 2018 til nyteuropa@nyteuropa.dk.

For spørgsmål eller yderligere oplysning kontakt sekretariatsleder i Nyt Europa Julie Rosenkilde på 28438847// jr@nyteuropa.dk.

Ansøgningsfrist senest d. 10.01.2019, vi afholder samtaler løbende.