NYT EUROPA GENERALFORSAMLING 2019

5. juni 2019

 

NYT EUROPA GENERALFORSAMLING 2019

Nybrogade 22 st.th, København K

 

 

Beslutningsreferat

 

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Søren Keldorff er enstemmigt valgt som dirigent.
  2. Jacob Bjelskov Jørgensen er enstemmigt valgt som referent.
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
  1. Bestyrelsens beretning er godkendt enstemmigt.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  1. Det revideret regnskab er godkendt.
 4. Politisk debat
 5. Nyt Europa 2019-2020
  1. Tilføjelse til fremtiden, Vi er også en tænketank der kommer med politiske udspil.
 6. Indkomne forslag og vedtægter.
  1. Samtlige forslag til vedtægtsændringer er godkendt.
 7. Valg af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer
  1. Valgt er:
  2. Lone Loklindt, Formand
  3. Britta Thomsen, Næstformand
  4. Kim Elmose, Næstformand
  5. Jakob Erle, Økonomiansvarlig
  6. Steen Gade
  7. Bjarke Blåbjerg Vestergaard
  8. Kira Marie Peter-Hansen
  9. Medine Duvaci
  10. Dida Marie Hartvig Jørgensen
  11. Anne-Mette Wehmüller
  12. Clara Amalie Bendix
  13. Daniel Branislav Christensen
  14. Søren Thomas Keldorff
  15. Mads Falkenfleth Jensen
 1. Fastlæggelse af kontingent
  1. Kontingentet fastholdes på 200 DKK om året. 150 DKK om året for studerende og pensionister
 2. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  1. Partner Revision er valgt som ny revisor.
 3.  evt