Nyt Europa i bestyrelsen i European Civil Forum

19. juni 2017

Nyt Europa har længe været medlem af paraplyorganisationen European Civic Forum – og på generalforsamlingen d. 9. juni i Beograd blev Nyt Europa valgt til bestyrelsen. European Civic Forum (ECF) er et transnationalt netværk, der har over 100 organisationer og foreninger under sig i 27 europæiske lande. Her arbejdes med medborgerskab og medborgerskabsuddannelse, forsvar for menneskerettigheder og demokrati. Det er helt afgørende at vi som dansk organisation også er med i disse netværk for at styrke den demokratisk dialog om fremtidens Europa, hvorfor vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der ligeledes afholdt European Civic Days med overskriften: THE FUTURE OF EUROPE FROM PERIPHERY TO THE CORE Civil Society Perspectives for a Positive Narrative. Her var fokus på den europæiske demokratiske tilstand og “The shrinking civic and democratic space” eller det skrumpende demokratiske rum vi oplever i Europa i disse tider, med stigende populisme og halv autoritære regeringer i bl.a. Ungarn og Polen. European Civic days var et unique rum for civilsamfundsaktører til at dele deres ideer og erfaringer, at gøre status på de politiske, institutionelle og sociale udfordringer Europa står overfor i dag og fremover. Fokus på dette års European Civic Days var især på den demokratisk udvikling i  Central og Østeuropa og i Balkanlandene.

Den seneste tids hændelser i Ungarn har European Civic Forum i samarbejde med paraplyorganisationen European Civil Society mobiliseret en europæisk solidaritetskampagne overfor Ungarns NGO’er og det ungarnske folk og imod Viktor Orbans lov om indsnævring af de demokratiske muligheder. Med kampagne fik vi ligeledes svar fra Orban:

Brev til Viktor Orbán

Brev fra Viktor Orbán

 

Dette hjerte er et symbol fra Ungarns civilsamfundsorganisationer der går imod Orbáns restriktive love, der indskrænker det demokratiske rum.