På en kold aften tændte Nordjylland godt op i debatten om skattely

29. oktober 2018

Lux-leaks, Swiss-leaks, Panama Papers, Paradise Paper og nu også skandalen om udbytteskat. De seneste år har været præget af utallige skatteskandaler, som har skabt stor undren og utilfredshed blandt de danske borgere. Hvordan fungerer de europæiske skatteregler egentlig? Det var netop også skattely, som udgjorde temaet på efterårets 7. debat, der på en ellers regnfuld aften tændte godt op i det nordjyske. Vrå højskole dannede rammen, hvor skatteminister Karsten Lauritzen, Politisk Chef Lars Koch (Mellemfolkeligt Samvirke) og Direktør Charlotte Jepsen (Danske Revisorer) debatterede og svarede på spørgsmål fra de mange fremmødte. De 110 deltagere, godt fordelt mellem højskolens elever og områdets stærke ældre generation, var parate med ivrig spørgelyst. Bør der være bonusser i bankverden? Hvorfor skal finanstilsynet bestemme danske banks kommende chef? Hvorfor skal vi som borgere kigges efter i sømmene når store virksomheder og banker kan agere som de vil? Dette var blot nogle af salens mange spørgsmål.

Skatteministeren gjorde det fra start klart, at bankerne har pligt til at rapportere om f.eks. hvidvask, hvortil han tilføjede, at dette ikke er gået særlig godt. Han var derfor fortaler for mere EU på skatteområdet, men udtrykte bekymring ved en harmonisering af de europæiske skatteregler, da den egentlige problematik manifesterer sig der, hvor der ikke betales selskabsskat. Karsten Lauritzen berettede derudover, at det er blevet noget sværere for de store virksomheder at snyde i skat grundet EU’s tiltag på området. Lars Koch fra Mellemfolkeligt Samvirke nævnte hertil, at der er et essentielt problem med skat, da det altid er whistleblowers eller journalister, der har gravet sagerne frem. ”Gennemsigtighed er vejen frem!” udtrykte Lars Koch flere gange under aftenens debat. 

En spørger fra salen fandt det bekymrende, at revisorer og bankmænd gjorde det muligt for virksomheder at snyde med skatten. Charlotte Jepsen, mente dog, at denne udlægning af situationen kræver flere nuancer. ”Vi bruger i dag skatterådgivere [revisorer], da vi operer i et globalt marked, hvor vi operer med 200 forskellige skattesystemer. Det er derfor nødvendigt at ansatte skatterådgivere. Men enklere regler vil gøre det nemmere og meget mere overskueligt,” tilføjede Charlotte Jepsen. Både hun og Lars Koch udtrykte dermed begge, at der er behov for fælles skatteregler og en enighed om etikken med hensyn til skattelovgivning. Skatteministeren var til dels enig, men var varsom med at proklamere et ønske om en europæisk harmonisering af skattelovgivningen.

Skat og skattely blev flittigt diskuteret omkring bordene i den fyldte sal, hvor også salens gæster skulle på banen. Paneldeltagerne stod derfor klar med notes bloggen og udslåede øre. ”Niveauet i den offentlige debat er for lav!” lød det fra én af grupper, som gav klart udtryk for, at den politiske debat er ualmindelig smålig, hvortil de indvendte ”Vi er nødt til at have et stærkt EU, og så skal politikerne og journalisterne forberede sig ordentlig.” En anden gruppe var ligesom panelet for et større samarbejde, men delte Karsten Lauritzens holdning om at en ensretning på området ikke er vejen at gå. Der var derfor general enighed i salen om, at måden hvorpå vi bør håndtere skatteunddragelse er via en fælles europæisk indsats, men en harmonisering af de europæiske skatteregler var der dog delte meninger om.

Charlotte Jepsen sluttede aftenen med ros til Karsten Lauritzen som også selv udtrykte, at det var lidt en mangelvare i en position som skatteminister i disse tider. ”Fortsæt din rejse Karsten med at genopbygge vores skattevæsen. Det er jo skatten, der finansierer vores velfærdssamfund.

Nyt Europa siger derfor en stor tak til Vrå Højskole, paneldeltagerne og ikke mindst de mange fremmødte for at sætte ord på skattely debatten denne efterårsaften.

 

Lux-leaks, Swiss-leaks, Panama Papers, Paradise Paper og nu også skandalen om udbytteskat. De seneste år har været præget af utallige skatteskandaler, som har skabt stor undren og utilfredshed blandt de danske borgere. Hvordan fungerer de europæiske skatteregler egentlig? Det var netop også skattely, som udgjorde temaet på efterårets 7. debat, der på en ellers regnfuld aften tændte godt op i det nordjyske.

Vrå højskole dannede rammen, hvor skatteminister Karsten Lauritzen, Politisk Chef Lars Koch (Mellemfolkeligt Samvirke) og Direktør Charlotte Jepsen (Danske Revisorer) debatterede og svarede på spørgsmål fra de mange fremmødte. De 110 deltagere, godt fordelt mellem højskolens elever og områdets stærke ældre generation, var parate med ivrig spørgelyst. Bør der være bonusser i bankverden? Hvorfor skal finanstilsynet bestemme danske banks kommende chef? Hvorfor skal vi som borgere kigges efter i sømmene når store virksomheder og banker kan agere som de vil? Dette var blot nogle af salens mange spørgsmål.