Referat fra generalforsamling 2018

12. april 2019

Generalforsamling i Nyt Europa 

Svanevej fra kl. 17.30 – 19.00, 22. maj.  2018
 

 

Referat:

1. Valg af dirigent og referent 

 • Søren Keldorff enstemmigt valgt som dirigent. Daniel Branislav Christensen enstemmigt valgt som referent. 
 1. Godkendelse af arbejdsudvalgets beretning
 • Arbejdsudvalgets beretning er godkendt. 
 • Under spørgsmålene bemærkes særligt efterspørgsel efter fakta-ark/holdningskatalog, der kan anvendes af kandidater og øvrige interesserede ifm. EP19. Formanden udtrykte sig positivt om forslaget – og tilføjede, at Nyt Europa også burde udarbejde lignende til det danske folketingsvalg. 
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Det reviderede regnskab er godkendt. 
 1. Valg af arbejdsudvalg
 • Følgende arbejdsudvalg er valgt:
   
 1. Steen Gade 
 1. Britta Thomsen 
 1. Lone Loklindt 
 1. Jakob Erle 
 1. Søren Keldorff 
 1. Peder Kyst 
 1. Saxe Sebastian Lomholt 
 1. Daniel Branislav Christensen 
 1. Anne-Mette Wehmüller 
 1. Andreas Røpke 
 1. Medine Duvarci 
 1. Rikke Posborg 
 1. Bjarke Vestergaard 
 1. Kim Elmose 
 1. Ditte Marie Hartvig Jørgensen (??) 
 1. Fastlæggelse af kontingent
 • Kontingentet fastholdes på 200 DKK om året. 150 DKK om året for studerende og pensionister. 
 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 • Partner Revision er valgt som ny revisor. 
 1. Indkomne forslag
 • Samtlige forslag til vedtægtsændringer er godkendt. 

 

 1. Eventuelt