Session 7: Implmentering og Måling

5. december 2016

Dette er Akademiets sidste og syvende session der fokuserer på mål 17 om implementering, partnerskaber og måling af verdenmålene. Denne session tager udganspunkt i kapitel og 17 fra bogen “Bæredygtig Global Udvikling – FN 17 verdensmål i et dansk perspektiv”. Her vil Jørgen Elmeskov, direktør i Danmarks statistik, Eva Grambye videdirektør fra Institut for Menneskerettigheder og bogens inititiativtager Steen Hildebrandt (professor Emeritus) komme med et oplæg.

På denne sidste gang byder vi på Gløgg efterfølgende, og uformel samtale om fremtidige initiativer. Alle der har været tilmeldt hele akademiet vil få et diplom for deltagelse.

Jørgen Elmeskov er rigsstatisker og direktør for Danmarks Statistik. Før har Jørgen været ansat ved OECD. Derudover er Jørgen også formand for tænketanken DEA og medlem af Klimarået. Han har tidligere været medlem af velfærdskommissionen, Vækst Forum, Klimakommissionen og Pensionskommissionen. Han er ligeledes medlem af FN’s High Level Group for post-2015 monitorereing af bæredygtighedsmålene.

Eva Grambye er vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder. Tidligere ansat i Udenrigsministeriet, herunder særlig udsending for 3GF. Hun har arbejdet for FN i New York og har været udstationeret i Geneve og Washington for Udenrigsministeriet. Eva har beskæftiget sig med grøn vækst, OPP, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, humanitærtarbejder og menneskerettigheder.

Steen Hildebrandt er professor Emeritus ved Aarhus Universitet, ph.d., adjungeret professor i lederskab ved CBS og ved Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet. Forfatter til og redaktør af en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Steen er tidliger vismand i Det nationale Kompetenceråd og fagredaktør på dagbladet Børsen.

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 af de 193 statsledere i FN. Det er den mest ambitiøse plan, vi har for klodens fremtid. Målene er en plan der rammer bredt, og indebærer blandt andet en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker i og mellem lande, ligestilling, uddannelse og sundhed til andet og meget mere og den skal implementeres i alle lande. For at understrege målenes universalitet og behovet for samarbejde har FN-Forbundet og Nyt Europa slået sig sammen om dette akademi. Ved tilmelding og deltagelse i alle sessioner vil du opnå bred viden om udfordringerne og mulighederne på vej frem mod bæredygtig udvikling, samt forstå vigtigheden af implementeringen af verdensmålene nationalt, europæisk og globalt. Vi har samlet nogle af de bedste i Danmark til at give et indblik i nogle af de forskellige mål, der er så afgørende for en bedre fremtid. Det bliver muligt at komme i dybden med problematikkerne der er i målene, og diskutere med oplægsholderne og sidemanden. Ved deltagelse i alle sessioner opnås et certifikat.

Pris for medlemmer: 150 kr. for alle sessioner /40 kr. pr. gang. Pris for ikke-medlemmer: 200 kr. for alle sessioner/ 50 kr. pr. gang. Tilmelding foregår på www.nyteuropa.dk eller www.fnforbundet.dk

Har du lyst til at deltage i hele akademiet ser mere her: https://www.facebook.com/events/288551578193174/

Akademiet er støttet økonomisk af Hermod Lannungs Fond