Social ansvarlighed – har vi styr på medborgerskabet?

26. februar 2020

Vi snakker generelt set meget om bæredygtighed, men oftest ikke I den sociale sammenhæng. Social inklusion er et vigtigt tema, som blandt drejer sig om, hvorvidt vores samfund tager stilling til og kan tilbyde alle, uanset livssituation, de samme muligheder for et meningsfyldt liv. Er det I sammenhæng med folk, der er immigreret til Danmark, borgere med fysisk eller psykisk handicap, i sammenhæng med en forhenværende indsat, som efter afsoning igen skal ud på arbejdsmarkedet, kan det rumme væsentlige udfordringer.

Til dette arrangement er vi taget til Fængslet i Horsens, som er billede på et sted, der er med til at gøre snakken om social bæredygtighed relevant. Hvordan sikrer vi at borgere, der som følge af afsoning har været fraværende på arbejdsmarkedet, igen får mulighed for beskæftigelse og meningsfuld tilværelse? Har virksomheder og institutioner et ansvar, og i hvor dygtige er de til at give en håndsrækning til udsatte grupper – og hvordan kan vi gøre mere på området?

Der vil til arrangementet være tre spændende oplægsholdere, som vil besvare spørgsmålene og nuancere debatten fra forskellige vinkler. Efter oplægg er der tid til spørgsmål og debat om løsninger og handling med efterfølgende feedback

Oplægsholderne er:

*Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, som vil fortælle om, hvordan de indtænker socialt ansvar i deres arbejde i Kommunen.

*Claus Valter, daglig leder af Birkemose Golf Klub og nomineret til CSR People Prize for arbejde med socialt ansvar

*Maj Poulsen, sagsbehandler i specialteamet ‘Ungeguiden’, som dagligt arbejder med udsatte grupper

Tilmelding påkrævet via. nemtilmeld: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/100/

Arrangementet er en del af eventrækken ’Historier om Verdensmålene 2.0’, hvor vi vil give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et nationalt, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at nuancere debatten og komme med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med verdensmålene, og dernæst hvordan erfaringer og viden fra samtlige niveauer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål, og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her:
https://www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer

Nyt Europa og FN-Forbundet, kan du læse om dem her:
https://nyteuropa.dk/ + https://fnforbundet.dk/

Arrangementet er økonomisk støttet den Europæiske Union og Europanævnet. Afholderen af dette arrangement er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s eller Europanævnets holdninger.